Forum


Powrót RODO ABI

J.

Jacek .....

0

Jakie są przesłanki uniemożliwiające aktualnemu ABI zostać IODem w sektorze administracji państwowej ?
Jakie są przesłanki uniemożliwiające aktualnemu ABI zostać IODem w sektorze administracji państwowej ?
1
2018-02-08 11:01 0

AG

Adriana Głuchowska

Ekspert

W istocie chodzi o konflikt interesów. Należy rozumieć w ten sposób, że inspektor ochrony danych jest taką funkcję, iż musi mieć czas i przestrzeń na wykonywanie swoich obowiązków. Wykonywanie innych zadań w ramach stosunku pracy na innych stanowiskach, nie może uniemożliwiać ani w jakikolwiek sposób przeszkadzać w pełnieniu funkcji IOD.
Ponadto podobnie jak ABI IOD podlega najwyższemu kierownictwo i musi być zaangażowany w proces przetwarzania danych w tym również uczestniczyć w naradach i spotkaniach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa danych.
Dokładniej o tej kwestii rozmawiamy podczas szkoleń z zakresu ochrony danych pod kątem rodo na które serdecznie zapraszam.

W istocie chodzi o konflikt interesów. Należy rozumieć w ten sposób, że inspektor ochrony danych jest taką funkcję, iż musi mieć czas i przestrzeń na wykonywanie swoich obowiązków. Wykonywanie innych zadań w ramach stosunku pracy na innych stanowiskach, nie może uniemożliwiać ani w jakikolwiek sposób przeszkadzać w pełnieniu funkcji IOD. Ponadto podobnie jak ABI IOD podlega najwyższemu kierownictwo i musi być zaangażowany w proces przetwarzania danych w tym również uczestniczyć w naradach i spotkaniach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa danych. Dokładniej o tej kwestii rozmawiamy podczas szkoleń z zakresu ochrony danych pod kątem rodo na które serdecznie zapraszam.
0
2018-02-09 17:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy