Forum


Powrót Dane o osobach trzecich

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Niejednokrotnie zdarza się, że osoby fizyczne informują w nadsyłanych pismach o danych osobowych osób trzecich. Czy te osoby trzecie należy informować, że administrator wszedł w posiadanie ich danych? Czy wysyłać im klauzule informacyjne? Wydaje się, że nie, jeżeli dane zostały pozyskane w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze danych. Ale co w sytuacji, gdy ktoś poda dobrowolnie np. dane swojej żony w celach kontaktowych - np. odbioru pisma z urzędu (żona przecież zgody nie wyraziła na przetwarzanie danych). Bywa też tak, że radni samorządowi chętnie piszą o swoich rodzinach w notkach, które później publikowane są w internecie (są tam dane dość ograniczone, np. w zakresie jedynie imienia żony, dzieci itp.; jednak są to dane osobowe, ponieważ umożliwiają zidentyfikowanie tych członków rodzin). Czy podawanie przez osoby fizyczne (w tym radnych) danych dot. osób trzecich jest zgodne z prawem, jeżeli prawo nie wymaga przetwarzania tych danych?
Niejednokrotnie zdarza się, że osoby fizyczne informują w nadsyłanych pismach o danych osobowych osób trzecich. Czy te osoby trzecie należy informować, że administrator wszedł w posiadanie ich danych? Czy wysyłać im klauzule informacyjne? Wydaje się, że nie, jeżeli dane zostały pozyskane w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze danych. Ale co w sytuacji, gdy ktoś poda dobrowolnie np. dane swojej żony w celach kontaktowych - np. odbioru pisma z urzędu (żona przecież zgody nie wyraziła na przetwarzanie danych). Bywa też tak, że radni samorządowi chętnie piszą o swoich rodzinach w notkach, które później publikowane są w internecie (są tam dane dość ograniczone, np. w zakresie jedynie imienia żony, dzieci itp.; jednak są to dane osobowe, ponieważ umożliwiają zidentyfikowanie tych członków rodzin). Czy podawanie przez osoby fizyczne (w tym radnych) danych dot. osób trzecich jest zgodne z prawem, jeżeli prawo nie wymaga przetwarzania tych danych?
1
2018-03-30 13:20 0

AS

Aneta Sieradzka

Ekspert

Należy pamiętać o dobrowolności podawanych danych osobowych co w opisanym przypadku ma miejsce. Osoba trzecia, której dane trafiły do podmiotu ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a obowiązek informacyjny może placówka realizować poprzez tablicę informacyjną w siedzibie czy stronę internetową. Nie trzeba do tej osoby pisać. W przypadku kiedy dane osobowe danej osoby zostały podane na potrzeby upoważnienia mamy sytuację jak wyżej. Odnośnie radnych i notatek, tutaj również mamy dobrowolność, jeżeli przepisy szczegółowe nie nakładają obowiązku publikowania danych osobowych członków rodziny to radny sam kształtuje swoje prawo do prywatności decydując czy poda personalia żony lub dzieci do publicznej wiadomości. Podawanie tych danych w przypadku radnych nie wykracza poza obowiązujące normy prawne, radny publikuje dane osobowe rodziny fakultatywnie bardziej mając na uwadze kwestie wizerunkowe niżeli dbałość o prywatność.

Należy pamiętać o dobrowolności podawanych danych osobowych co w opisanym przypadku ma miejsce. Osoba trzecia, której dane trafiły do podmiotu ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a obowiązek informacyjny może placówka realizować poprzez tablicę informacyjną w siedzibie czy stronę internetową. Nie trzeba do tej osoby pisać. W przypadku kiedy dane osobowe danej osoby zostały podane na potrzeby upoważnienia mamy sytuację jak wyżej. Odnośnie radnych i notatek, tutaj również mamy dobrowolność, jeżeli przepisy szczegółowe nie nakładają obowiązku publikowania danych osobowych członków rodziny to radny sam kształtuje swoje prawo do prywatności decydując czy poda personalia żony lub dzieci do publicznej wiadomości. Podawanie tych danych w przypadku radnych nie wykracza poza obowiązujące normy prawne, radny publikuje dane osobowe rodziny fakultatywnie bardziej mając na uwadze kwestie wizerunkowe niżeli dbałość o prywatność.
0
2018-05-21 14:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy