Forum


Powrót zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

R.

Renata .....

0

Czy dane ujawnione w zaświadczeniu z Krajowego Rejestru Karnego podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych? Jak to się ma ewentualnie do Ustawy PZP - art. 8 ust. 3 ?
Czy dane ujawnione w zaświadczeniu z Krajowego Rejestru Karnego podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych? Jak to się ma ewentualnie do Ustawy PZP - art. 8 ust. 3 ?
1
2018-05-15 09:35 0

M.

Michał .....

0

Ale w jakim zakresie mają podlegać ochronie?
Jeśli zaświadczenie złożone w ofercie to mamy domyślną zgodę na przetwarzanie tych danych.
IMO ponieważ z PZP wynika jawność oferty to również złożenie zaświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie tych danych.
Oczywiście konieczne jest prowadzenie rejestru komu udostępniono
Ale w jakim zakresie mają podlegać ochronie? Jeśli zaświadczenie złożone w ofercie to mamy domyślną zgodę na przetwarzanie tych danych. IMO ponieważ z PZP wynika jawność oferty to również złożenie zaświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie tych danych. Oczywiście konieczne jest prowadzenie rejestru komu udostępniono
0
2018-05-15 12:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy