Forum


Powrót Dane podane dobrowolnie, a dane obowiązkowe

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Zastanawia mnie, czy jest możliwe spełnienia żądania usunięcia danych klienta, który podał do urzędu dane wymagane prawem oraz dane niewymagane (dobrowolne - np. nr telefonu). Czy klienta informować należy o prawie do żądania usunięcia danych dobrowolnie podanych? Zwykle w przypadku urzędów klient ma jedynie prawo do dostępu do danych i ich poprawiania, ponieważ większość danych jest wymagana prawem. Ale niektóre dane klienci podają dobrowolnie. A może wyjściem z sytuacji jest przyjęcie, że wszystkie dane należy traktować jako te, które służą wypełnieniu obowiązku prawnego, któremu administrator podlega - zgodnie z motywem 45 RODO? Proszę o jakiś głos w tej sprawie, ponieważ zastanawiam się nad klauzulą informacyjną...
Zastanawia mnie, czy jest możliwe spełnienia żądania usunięcia danych klienta, który podał do urzędu dane wymagane prawem oraz dane niewymagane (dobrowolne - np. nr telefonu). Czy klienta informować należy o prawie do żądania usunięcia danych dobrowolnie podanych? Zwykle w przypadku urzędów klient ma jedynie prawo do dostępu do danych i ich poprawiania, ponieważ większość danych jest wymagana prawem. Ale niektóre dane klienci podają dobrowolnie. A może wyjściem z sytuacji jest przyjęcie, że wszystkie dane należy traktować jako te, które służą wypełnieniu obowiązku prawnego, któremu administrator podlega - zgodnie z motywem 45 RODO? Proszę o jakiś głos w tej sprawie, ponieważ zastanawiam się nad klauzulą informacyjną...
1
2018-05-20 18:31 0

AS

Aneta Sieradzka

Ekspert

Pojawia się pytanie czy podanie danych kontaktowych jak np. nr tel jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jeśli tak, to realizujemy tutaj wymagany przepisami obowiązek informacyjny również w zakresie prawa do usunięcia danych nie wskazując o które dane chodzi, bo podanie danych ma charakter dobrowolny.

Pojawia się pytanie czy podanie danych kontaktowych jak np. nr tel jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jeśli tak, to realizujemy tutaj wymagany przepisami obowiązek informacyjny również w zakresie prawa do usunięcia danych nie wskazując o które dane chodzi, bo podanie danych ma charakter dobrowolny.
0
2018-05-23 08:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy