Forum


Powrót Błąd w teście o elektronizacji!

K.

Katarzyna .....

16

Jest:
"Wyjątki od obowiązku komunikacji elektronicznej są określone w przepisie art. 10c ust. 1 p.z.p., który pozwala zamawiającemu umożliwienie wykonawcom złożenie oferty na piśmie. Jest to możliwe gdy:
- zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą fizycznego modelu lub próbki, której można przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
- ze względu na wyspecjalizowaną specyfikę zamówienia konieczne byłoby użycie takich formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, a zamawiający nie jest w stanie spełnić warunków wspomnianych we wcześniej zawartym art. 10d ust. 1 Pzp
- obie odpowiedzi są poprawne"
W tirecie pierwszym powinno chyba być "nie można".
Jest: "Wyjątki od obowiązku komunikacji elektronicznej są określone w przepisie art. 10c ust. 1 p.z.p., który pozwala zamawiającemu umożliwienie wykonawcom złożenie oferty na piśmie. Jest to możliwe gdy: - zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą fizycznego modelu lub próbki, której można przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - ze względu na wyspecjalizowaną specyfikę zamówienia konieczne byłoby użycie takich formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, a zamawiający nie jest w stanie spełnić warunków wspomnianych we wcześniej zawartym art. 10d ust. 1 Pzp - obie odpowiedzi są poprawne" W tirecie pierwszym powinno chyba być "nie można".
1
2018-05-22 08:20 0

AA

Administrator ApexNet

Oczywiście, nie można.

Oczywiście, nie można.
0
2018-05-22 08:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy