Forum


Powrót RODO - oświadczenie wykonawcy

J.

Jan .....

0

Załącznikiem do SIWZ jest oświadczenie wykonawcy o treści:
"......oświadczam żę:

* wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
* nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących mojej firmy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

* Niepotrzebne skreślić"

Jako wykonawca mam wątpliwość, który werset skreślić?
Proszę o podpowiedź.
Załącznikiem do SIWZ jest oświadczenie wykonawcy o treści: "......oświadczam żę: * wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. * nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących mojej firmy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. * Niepotrzebne skreślić" Jako wykonawca mam wątpliwość, który werset skreślić? Proszę o podpowiedź.
0
2018-07-13 13:16 0

AA

Administrator ApexNet

Oświadczenie o przytoczonej lub podobnej treści zaproponował UZP na swojej stronie internetowej. To oświadczenie ma na celu przerzucenie i zapewnienie wykonania obowiązku informacyjnego jaki ciąży na zamawiającym wobec osób, których danymi posłużył się uczestnik postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. Innymi słowy jeśli wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przekaże dane osobowe np. swoich pracowników lub dane osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą, za pomocą których wykonawca zamierza realizować przedmiot przetargu będzie zobowiązany przekazać informację określone w art. 13 lub 14 RODO. Przesłanki wyłączające obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych określone w art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 wymagają analizy pod konkretny stan faktyczny. Natomiast osobną kwestią pozostaje czy zamawiający może wykazać spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskał od wykonawcy, oświadczeniem wykonawcy. Urząd Zamówień Publicznych nie jest organem nadzorczym.

<span class="_5yl5">Oświadczenie o przytoczonej lub podobnej treści zaproponował UZP na swojej stronie internetowej. To oświadczenie ma na celu przerzucenie i zapewnienie wykonania obowiązku informacyjnego jaki ciąży na zamawiającym wobec osób, których danymi posłużył się uczestnik postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. Innymi słowy jeśli wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przekaże dane osobowe np. swoich pracowników lub dane osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą, za pomocą których wykonawca zamierza realizować przedmiot przetargu będzie zobowiązany przekazać informację określone w art. 13 lub 14 RODO. Przesłanki wyłączające obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych określone w art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 wymagają analizy pod konkretny stan faktyczny. Natomiast osobną kwestią pozostaje czy zamawiający może wykazać spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskał od wykonawcy, oświadczeniem wykonawcy. Urząd Zamówień Publicznych nie jest organem nadzorczym.</span>
0
2018-07-17 09:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy