Forum


Powrót Klauzula RODO w postępowaniach bagatelnych - jaka podstawa

K.

Katarzyna .....

9

W postępowaniach ustawowych w klauzuli informacyjnej RODO (postępowania ustawowe) wskazujemy podstawę : art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”)
a jaką podstawę wskazujecie w klauzuli informacyjnej RODO (postępowania regulaminowe) ????
czy art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy „) czy macie inna podstawę. Proszę napiszcie co wypracowaliście u siebie
W postępowaniach ustawowych w klauzuli informacyjnej RODO (postępowania ustawowe) wskazujemy podstawę : art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”) a jaką podstawę wskazujecie w klauzuli informacyjnej RODO (postępowania regulaminowe) ???? czy art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy „) czy macie inna podstawę. Proszę napiszcie co wypracowaliście u siebie
0
2018-09-28 08:38 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Moim zdaniem będzie to nadal art. 6 ust. 1 lit. c RODO - postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (a niekiedy również na podstawie regulaminu udzielania zamówień, które wprowadzono aktem normatywnym wewnętrznie obowiązującym - np. zarządzeniem). Natomiast art. 6 ust. 1 lit. b RODO będzie mieć zastosowanie również - przed zawarciem umowy i na etapie jej realizacji. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany przepisami prawa (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt) - a więc znowu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Moim zdaniem będzie to nadal art. 6 ust. 1 lit. c RODO - postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (a niekiedy również na podstawie regulaminu udzielania zamówień, które wprowadzono aktem normatywnym wewnętrznie obowiązującym - np. zarządzeniem). Natomiast art. 6 ust. 1 lit. b RODO będzie mieć zastosowanie również - przed zawarciem umowy i na etapie jej realizacji. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany przepisami prawa (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt) - a więc znowu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
0
2018-10-11 10:53 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy