Forum


Powrót RODO a urząd skarbowy

J.

Justyna .....

6

Cześć, chciałabym zapytać, jak to jest z przekazywaniem informacji o klientach w urzędzie skarbowym? Czy tak naprawdę każdy urzędnik może zobaczyć, jak wygląda sytuacja na naszych kontach? Czy jednak trzeba jakiegoś nakazu sądu, aby do takiego konta zajrzeć?
Cześć, chciałabym zapytać, jak to jest z przekazywaniem informacji o klientach w urzędzie skarbowym? Czy tak naprawdę każdy urzędnik może zobaczyć, jak wygląda sytuacja na naszych kontach? Czy jednak trzeba jakiegoś nakazu sądu, aby do takiego konta zajrzeć?
0
2018-11-28 10:30 0

KW

Katarzyna Wińska-Rużewicz

Ekspert

Jeśli zastanawiamy się nad przepisami ustawy o zmianie ordynacji podatkowej wskazujące kolejne narzędzia służące, jak to wskazano, uszczelnianiu systemu podatkowego, to odnosząc się np. do przekazania nr IP wskazano w uzasadnieniu wprowadzenia zmian  m.in. iż „przepis wprowadzający obowiązek pozyskiwania i gromadzenia danych o adresach IP jest także zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Przepis art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/579 uznaje za zgodne z prawem przetwarzanie danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawa przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e, musi być określona w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej lub musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 3 rozporządzenia 2016/579). Warunki te w przypadku zbierania danych na podstawie przepisów działu IIIB Ordynacji podatkowej są spełnione, ponieważ podstawa prawna i cel przetwarzania oraz zakres danych są określone w tej ustawie.”. więcej: http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-ordynacjapodatkowa-23693.pdf

Jeśli zastanawiamy się nad przepisami ustawy o zmianie ordynacji podatkowej wskazujące kolejne narzędzia służące, jak to wskazano, uszczelnianiu systemu podatkowego, to odnosząc się np. do przekazania nr IP wskazano w uzasadnieniu wprowadzenia zmian  m.in. iż „przepis wprowadzający obowiązek pozyskiwania i gromadzenia danych o adresach IP jest także zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Przepis art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/579 uznaje za zgodne z prawem przetwarzanie danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawa przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e, musi być określona w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej lub musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 3 rozporządzenia 2016/579). Warunki te w przypadku zbierania danych na podstawie przepisów działu IIIB Ordynacji podatkowej są spełnione, ponieważ podstawa prawna i cel przetwarzania oraz zakres danych są określone w tej ustawie.”. więcej: <a href="http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-ordynacjapodatkowa-23693.pdf">http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-ordynacjapodatkowa-23693.pdf</a>
0
2018-11-28 11:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy