Forum


Powrót Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r. Nowe wymagania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE. 2016-03-10 Wrocław

TM

Tomasz Madyda

0

Nowelizacja już troche oswojona, ale sporo zapisów to nadal czarna magia
Nowelizacja już troche oswojona, ale sporo zapisów to nadal czarna magia
0
2016-03-23 09:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy