Forum


Powrót kto nie powinien pełnić funkcji IOD

M.

Monika .....

0

Mam pytanie, czy będziemy mieli do czynienia z konfliktem interesów w przypadku powierzenia funkcji IOD, specjaliście ds zamówień publicznych, który bierze udział w przygotowywaniu wzorów umowy i komisjach przetargowych. jak rozumieć zapis "określanie sposobów i celów przetwarzania danych" w praktyce?
Mam pytanie, czy będziemy mieli do czynienia z konfliktem interesów w przypadku powierzenia funkcji IOD, specjaliście ds zamówień publicznych, który bierze udział w przygotowywaniu wzorów umowy i komisjach przetargowych. jak rozumieć zapis "określanie sposobów i celów przetwarzania danych" w praktyce?
0
2019-12-19 13:37 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

Wydawac by sie mogło ze konfliktu nie bedzie to reguluje ustawa
Wydawac by sie mogło ze konfliktu nie bedzie to reguluje ustawa
0
2020-11-22 20:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy