Forum


Powrót Formularz ZP-PN

A.

Anna .....

6

Podajcie proszę link do aktualnego druku ZP-PN .
Podajcie proszę link do aktualnego druku ZP-PN .
0
2020-03-09 12:15 0

T.

Tomasz .....

42

Druk ZP-PN jest załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 1128).
Przykładowy link:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf
Druk ZP-PN jest załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 1128). Przykładowy link: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf
0
2020-03-09 14:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy