Forum


Powrót KRK a tajemnica przedsiębiorstwa

V.

Violetta .....

3

1. Czy wykonawca może zastrzec informację z KRK jako tajemnicę przedsiębiorstwa ?
2. Czy Zamawiają może udostępnić informację z KRK jeżeli nie jest zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa na wniosek wykonawcy do wglądu do dokumentów postępowania ?
1. Czy wykonawca może zastrzec informację z KRK jako tajemnicę przedsiębiorstwa ? 2. Czy Zamawiają może udostępnić informację z KRK jeżeli nie jest zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa na wniosek wykonawcy do wglądu do dokumentów postępowania ?
0
2020-09-01 14:16 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

1. Dokumenty urzędowe takie jak zaświadczenia z KRS, KRK, ZUS i US co do zasady nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, jako dokumenty jawne. ... Skoro powyższe dokumenty są jawne, nie jest uprawnione zastrzeganie nieujawniania ich treści w postępowaniu”II SA/Wa 173/18 - Wyrok WSA w Warszawie
2. Przy udostepnianiu zamyszam dane wrazliwe.
(obrze napisane daj :)
1. Dokumenty urzędowe takie jak zaświadczenia z KRS, KRK, ZUS i US co do zasady nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, jako dokumenty jawne. ... Skoro powyższe dokumenty są jawne, nie jest uprawnione zastrzeganie nieujawniania ich treści w postępowaniu”II SA/Wa 173/18 - Wyrok WSA w Warszawie 2. Przy udostepnianiu zamyszam dane wrazliwe. (obrze napisane daj :)
0
2020-12-15 20:15 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy