Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera
lub sprawdź najbliższe terminy teraz
Uruchom ponownie

Wykładowca:
Jerzy Czaban
Długość nagrania:
1 godz. 18 min.
  • DODAJ DO MOJEJ BIBLIOTEKI
  • MOJA BIBLIOTEKA
Zamawiający, który zamierza zamówić usługi, dostawy, roboty budowlane, przekraczające wartość 14.000 euro  musi  zmierzyć się z procedurą udzielenia zamówienia publicznego. Od 1 stycznia 2012 r. wartość 14 tys. euro to kwota 56 274,40 zł netto. Celem szkolenia jest omówienie na podstawie przykładów  zasad udzielania zamówień publicznych, które wydają się być proste i nie budzące wątpliwości. W praktyce okazuje się jednak, że Zamawiający popełniają błędy w stosowaniu zasady uczciwej konkurencji, co może grozić nawet nałożeniem korekt finansowych przy projektach finansowanych ze środków unijnych. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to: •    zasada równego traktowania Wykonawców, •    zasada bezstronności i obiektywizmu, •    zasada uczciwej konkurencji, •    zasada jawności, •    zasada pisemności postępowania, •    zasada pierwszeństwa trybów przetargowych