Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 31.12.2020


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Udostępnianie dokumentacji (2) Aleksandra ..... 2021-01-27
89 ust. 1 pkt 4), w związku z art. 90 ust. 3? (4) Anna ..... 2021-01-27
wgląd do ofert na usługi społeczne (3) Anna ..... 2021-01-27
87 ust. 2 pkt 3), a później 87.ust. 2 pkt2) ? (6) Anna ..... 2021-01-27
warunek udziału (4) Ewa ..... 2021-01-27
stawka VAT (3) Ewa ..... 2021-01-27
polisa OC jako warunek udziału w postępowaniu na ochronę (1) Anna ..... 2021-01-27
Roboty dodatkowe (1) Nina ..... 2021-01-27
deklaracja zgodności z podpis elektroczniny i tlumaczenie (1) Katarzyna ..... 2021-01-27
kwota netto brutto (7) Justyna ..... 2021-01-26
Zmiana wykazu usług na etapie weryfikacji oferty (2) Ilona ..... 2021-01-26
Odrzucenie czy poprawienie oferty (2) Jacek ..... 2021-01-26
podwykonawca i podmiot trzeci (2) Anna ..... 2021-01-25
komunikacja/wysyłka (10) Nina ..... 2021-01-25
spółka cywilna procedura odwrócona (10) Anna ..... 2021-01-22
oświadczenie o GK składa każdy, czy pełnomocnik tylko (8) Anna ..... 2021-01-22
rażąco niska cena (23) Anita ..... 2021-01-21
Przetarg na dostawę artykułów spożywczych (9) Marta ..... 2021-01-20
Publikacja ogłoszeń (34) Anna ..... 2021-01-14
Przekazanie ogłoszenia, a wszczęcie postępowania (13) Mateusz ..... 2021-01-12
Platforma e-zamówienia (36) Katarzyna ..... 2021-01-11
Rejestracja wniosku - pobierz plik - co dalej - ezamawiajacy uzp (16) Aneta ..... 2021-01-07
Termin na zadawanie pytań (11) Monika ..... 2021-01-05
Rejestrowanie się na E zamówieniach (5) Katarzyna ..... 2021-01-05
Nowa pieczątka do 130 tyś zł (6) Ilona ..... 2021-01-05
przetarg ogłosozny w tym roku a nowa ustawa (4) Justyna ..... 2021-01-05
miniportal (4) Anna ..... 2021-01-05
Podstawa udzielenia dotacji wg nowej ustawy Pzp (2) Marek ..... 2021-01-04
kryterium oceny (9) Ewa ..... 2021-01-04
złożona oferta, to tylko formularz ofertowy? (8) Anna ..... 2021-01-04