Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 31.12.2020


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
termin zawarcia umowy (3) Aldona ..... 2021-07-15
TZO (3) Elżbieta ..... 2021-06-30
Szacowanie wartości zamówienia na podstawie 2 ofert (1) Magdalena ..... 2021-06-18
Termin związania ofertą (1) Agnieszka ..... 2021-06-14
Termin związania dokumentów (1) Agnieszka ..... 2021-06-14
brak dokumentów na potwierdzenie równoważności (1) Urszula ..... 2021-06-11
Zerwanie umowy a wybór nowego wykonawcy (1) Grzegorz Mądrzycki 2021-06-10
powołanie się na zły art ustawy (1) Anna ..... 2021-06-02
brak informacji w protokole ZP (2) Katarzyna ..... 2021-05-12
Brak przedłużenia wadium - postępowanie KIO (1) Agata ..... 2021-05-10
Przesunięcie terminu składania ofert bez wyraźnego powodu (10) Malwina ..... 2021-05-06
pełnomocnictwo bez wezwania (2) Anna ..... 2021-05-05
Zerwanie umowy lub zmiana wartości umowy (3) Kamila ..... 2021-05-04
Zatrzymanie wadium - oferta przegrywająca (2) Małgorzata ..... 2021-04-30
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę (2) Justyna ..... 2021-04-28
podwykonawca i podmiot trzeci (4) Anna ..... 2021-04-27
ZNWU gwarancja ubezpieczeniowa (1) Dominika ..... 2021-04-14
Wezwanie wykonawcy do złozenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2f (1) Katarzyna ..... 2021-04-12
brak przedłużenia związania ofertą a odwołanie (1) Beata ..... 2021-04-11
informacja z otwarcia - brak jednego kryterium (3) Anna ..... 2021-04-08
Zwrot wadium, a odwołanie (3) Malwina ..... 2021-04-07
KRK - 6 miesięcy od składania ofert (1) Mariusz ..... 2021-04-01
rodzaj zamówienia publicznego (5) Marlena Górska 2021-03-30
pzp na firmę ochroniarską do obiektu, na który zamawiający nie posiada tytułu prawnego (1) Ewelina ..... 2021-03-30
podmiot trzeci (2) Ewa ..... 2021-03-24
roczne sprawozdanie do PUZP (8) Urszula Giza 2021-03-24
Waloryzacja wynagrodzenia dla umów zawartych przed 19-10-2014 roku (7) Jolanta Dekarz 2021-03-24
Ocena ofert (4) Emilia ..... 2021-03-23
stary siwz_weryfikacja oferty (2) Anna ..... 2021-03-22
Rażąco niska cena przetarg ograniczony z obronności (3) Anna ..... 2021-03-18