Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 31.12.2020


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
jaki tryb? czy wolna ręka?? (2) Edyta ..... 2021-10-25
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (5) KAROLINA ..... 2021-10-25
wykonawca bez akceptacji wystawił fakturę na wyższą kwotę niż w umowie (1) Anna Czarnocka 2021-10-15
Protokół ZP - ponowny wybór oferty (3) Ewa ..... 2021-09-21
powołanie się na zły art ustawy (5) Anna ..... 2021-09-07
67 ust. 1 pkt 7 (2) Edyta ..... 2021-08-26
Zmiana umowy- zwiększenie wartości wynagrodzenia wykonawcy. (1) KAROLINA ..... 2021-08-16
termin zawarcia umowy (3) Aldona ..... 2021-07-15
TZO (3) Elżbieta ..... 2021-06-30
Szacowanie wartości zamówienia na podstawie 2 ofert (1) Magdalena ..... 2021-06-18
Termin związania ofertą (1) Agnieszka ..... 2021-06-14
Termin związania dokumentów (1) Agnieszka ..... 2021-06-14
brak dokumentów na potwierdzenie równoważności (1) Urszula ..... 2021-06-11
Zerwanie umowy a wybór nowego wykonawcy (1) Grzegorz Mądrzycki 2021-06-10
brak informacji w protokole ZP (2) Katarzyna ..... 2021-05-12
Brak przedłużenia wadium - postępowanie KIO (1) Agata ..... 2021-05-10
Przesunięcie terminu składania ofert bez wyraźnego powodu (10) Malwina ..... 2021-05-06
pełnomocnictwo bez wezwania (2) Anna ..... 2021-05-05
Zerwanie umowy lub zmiana wartości umowy (3) Kamila ..... 2021-05-04
Zatrzymanie wadium - oferta przegrywająca (2) Małgorzata ..... 2021-04-30
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę (2) Justyna ..... 2021-04-28
podwykonawca i podmiot trzeci (4) Anna ..... 2021-04-27
ZNWU gwarancja ubezpieczeniowa (1) Dominika ..... 2021-04-14
Wezwanie wykonawcy do złozenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2f (1) Katarzyna ..... 2021-04-12
brak przedłużenia związania ofertą a odwołanie (1) Beata ..... 2021-04-11
informacja z otwarcia - brak jednego kryterium (3) Anna ..... 2021-04-08
Zwrot wadium, a odwołanie (3) Malwina ..... 2021-04-07
KRK - 6 miesięcy od składania ofert (1) Mariusz ..... 2021-04-01
rodzaj zamówienia publicznego (5) Marlena Górska 2021-03-30
pzp na firmę ochroniarską do obiektu, na który zamawiający nie posiada tytułu prawnego (1) Ewelina ..... 2021-03-30