Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Wybór oferty - odrzucenie oferty - zawiadomienie na stronę WWW (6) Katarzyna ..... 2020-07-03
unieważnienie przed otwarciem (7) Anna ..... 2020-07-03
JEDZ podpisany odrecznie a następnie zeskanowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (6) Anna ..... 2020-07-03
przetarg z podziałem na części (6) Ewa ..... 2020-07-03
podpis odręczny na JEDZu i podpis kwalifikowany (2) Anna ..... 2020-07-03
omyłkowe otwarcie koperty z ofertą (13) Anna ..... 2020-07-03
Wynagrodzenie kosztorysowe (5) Paulina Golinowska 2020-07-03
brak załączonego działu kosztorysu przy podanej cenie za całość oferty (4) Marta ..... 2020-07-02
Platforma zakupowa (5) Nina ..... 2020-07-02
VAT artykuły spożywcze (12) Ewa ..... 2020-07-02
Zamówienie z wolnej ręki ( 67 PZP) (6) Marta ..... 2020-07-02
Bezpośrednia płatność dla podwykonawcy (4) Przemysław ..... 2020-07-02
Aukcja elektroniczna (1) Bożena ..... 2020-07-01
Bezpośrednia płatność dla podwykonawcy (1) Przemysław ..... 2020-07-01
BEZPŁATNY WEBINAR APEXNET (4) Administrator ApexNet 2020-07-01
aktualność wykazu (3) Anna ..... 2020-07-01
Dok. na podpisanie umowy (3) Nina ..... 2020-06-30
Szacowanie wartości przy zamówieniach współfinansowanych ze środków UE (6) Katarzyna ..... 2020-06-30
Wykonawca złożył ofertę, następnie wpłynęły pytania i zmiana w SIWZ (10) Marta ..... 2020-06-30
zmiany w zakresie zam pub w "Tarczy antykryzysowej" (5) Anna ..... 2020-06-30
Aktualność złożonych dokumentów Wykonawcy - utrata ważności (2) Joanna ..... 2020-06-29
Dzielenie zamówienia a roboty tzw. "uzpełniające" w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 (4) Adriana ..... 2020-06-29
Art. 97 ust. 1 Przechowywanie protokołu (5) Anna ..... 2020-06-29
Wyjątkowo zaniżona cena (9) Agnieszka ..... 2020-06-29
Wykonaca/Podwykonawca spoza Europy (5) Kinga ..... 2020-06-29
szacowanie zamówienia na wywóz śmieci (5) Anna ..... 2020-06-28
Dzielenie zamówienia (5) Nina ..... 2020-06-28
dot. spełnienia warunków (7) Nina ..... 2020-06-28
BEZPŁATNE WEBINARY (2) Administrator ApexNet 2020-06-28
Wezwanie do uzupełnienia art. 26 ust 3 (5) Monika ..... 2020-06-27