Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 31.12.2020


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
nieprawiedłowości w ogłoszeniu (4) Marzena ..... 2022-06-07
Niezamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w przypadku unieważnienia postępowania, (4) Marzena ..... 2022-06-01
Taka dziwna sytuacja. (2) Magdalena ..... 2022-03-31
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie TZO (3) Hubert ..... 2022-03-29
potwierdzenie spełniania warunku udziału w zakresie ubezpieczenia OC (6) Katarzyna ..... 2022-02-16
nie podpisany JEDZ (2) Jolanta ..... 2022-01-03
Błędny numer sprawy (4) Hubert ..... 2021-12-29
Zmiana umowy art 144 ust.1 pkt.6 (3) Małgorzata Sondej-Orłowska 2021-12-10
Brak podpisu (9) Ewelina ..... 2021-12-01
korekta w zapytaniu ofertowym (2) Wiesława ..... 2021-11-04
jaki tryb? czy wolna ręka?? (2) Edyta ..... 2021-10-25
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (5) KAROLINA ..... 2021-10-25
Protokół ZP - ponowny wybór oferty (3) Ewa ..... 2021-09-21
powołanie się na zły art ustawy (5) Anna ..... 2021-09-07
termin zawarcia umowy (3) Aldona ..... 2021-07-15
TZO (3) Elżbieta ..... 2021-06-30
brak informacji w protokole ZP (2) Katarzyna ..... 2021-05-12
Przesunięcie terminu składania ofert bez wyraźnego powodu (10) Malwina ..... 2021-05-06
Zerwanie umowy lub zmiana wartości umowy (3) Kamila ..... 2021-05-04
Zatrzymanie wadium - oferta przegrywająca (2) Małgorzata ..... 2021-04-30
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę (2) Justyna ..... 2021-04-28
podwykonawca i podmiot trzeci (4) Anna ..... 2021-04-27
informacja z otwarcia - brak jednego kryterium (3) Anna ..... 2021-04-08
Zwrot wadium, a odwołanie (3) Malwina ..... 2021-04-07
rodzaj zamówienia publicznego (5) Marlena Górska 2021-03-30
podmiot trzeci (2) Ewa ..... 2021-03-24
roczne sprawozdanie do PUZP (8) Urszula Giza 2021-03-24
Ocena ofert (4) Emilia ..... 2021-03-23
stary siwz_weryfikacja oferty (2) Anna ..... 2021-03-22
Rażąco niska cena przetarg ograniczony z obronności (3) Anna ..... 2021-03-18