Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Problem z BIP pomocy! (4) Monika ..... 2020-11-23
Jakie dane podawać wykonawcom w celu przeprowadzenia szacunku? (4) Katarzyna ..... 2020-11-23
Nazwy własne lub wskazanie konkretnych parametrów w zamówieniach poniżej 30 000 euro (6) Anna ..... 2020-11-23
wezwanie art. 26 ust. 2 - terminy (12) Justyna ..... 2020-11-23
Zaświadczenie US - postępowanie poniżej progów (3) Monika ..... 2020-11-23
Dzielenie zamówienia (2) Marcjanna ..... 2020-11-23
kwal. podpis elektr. (3) Anna ..... 2020-11-23
komunikacja/wysyłka (9) Nina ..... 2020-11-23
oferta złożona po terminie - czy otwierać (7) Marta ..... 2020-11-23
platforma komercyjna a e-zamówienia (9) Marta ..... 2020-11-23
forma a postać (5) Anna ..... 2020-11-23
terminy niezbedne do przeprowadzenia postepowania po 01 stycznia 2021 (14) Anna ..... 2020-11-23
Formularz cenowym a formularz oferty. (3) Violetta ..... 2020-11-22
pytanie - odpowiedz dot. wariantowosci (5) Aneta ..... 2020-11-20
Nieprzewidziany zakup (5) Krystyna ..... 2020-11-20
wszczęcie postępowania w przetargu nieograniczonym pomiędzy 2020 r. a 2021 r. (4) Kamila ..... 2020-11-20
plan zamówień 2021 (8) Anna ..... 2020-11-20
Udostępnienie do wglądu złożonych ofert elektronicznych (26) Hubert ..... 2020-11-20
Przetarg ma remonty. (4) Małgorzata ..... 2020-11-20
wydruk zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (10) Leszek ..... 2020-11-20
usługi pocztowe (7) Nina ..... 2020-11-20
ważność referencji (3) Anna ..... 2020-11-20
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Prawie zamówień publicznych 17.11.2020 r. (5) Małgorzata ..... 2020-11-20
Płatność na rzeczy niezgłoszonego podwykonawcy (11) Przemysław ..... 2020-11-20
termomodernizacja 3 budynków (6) Ilona ..... 2020-11-20
Zamówienia krajowe po 1 stycznia 2021 (8) Krystyna ..... 2020-11-19
Usługi społeczne - unieważnienie (2) Nina ..... 2020-11-19
TZO dla zamówień krajowych po 1 stycznia 2021 (4) Krystyna ..... 2020-11-19
szacowanie wartości zamówienia (5) Monika ..... 2020-11-19
Różnica w wykazie asortymentowo cenowym i formularzu ofertowym (4) Przemysław ..... 2020-11-19