Forum


Powrót Zatrzymanie wadium - oferta przegrywająca

M.

Małgorzata .....

6

Czy Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do pakietów, które zostały rozstrzygnięte na korzyść innych Wykonawców? Oferta złożona przez nas była ofertą przegrywającą a mimo to Zamawiający wystosował do nas pismo o zatrzymaniu wadium. Czy na tę czynność Zamawiającego przysługuje nam odwołanie? Postępowanie powadzone wg starej ustawy PZP.
Czy Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do pakietów, które zostały rozstrzygnięte na korzyść innych Wykonawców? Oferta złożona przez nas była ofertą przegrywającą a mimo to Zamawiający wystosował do nas pismo o zatrzymaniu wadium. Czy na tę czynność Zamawiającego przysługuje nam odwołanie? Postępowanie powadzone wg starej ustawy PZP.
0
2021-04-29 15:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Absolutnie nie może zatrzymać. Wszystkie i jedyne przesłanki zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 starego PZP. Jeżeli nie ma spełnionych wszystkich przesłanek łącznie z art. 46 ust. 4a to nie można zatrzymać wadium. Proponuję zawnioskować do Zamawiającego w ramach art. 46 ust. 1 ustawy PZP o zwrot wadium w trybie niezwłocznym, w przeciwnym wypadku będziecie dochodzić zwrotu sądownie. Sprawa jest prosta.
Absolutnie nie może zatrzymać. Wszystkie i jedyne przesłanki zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 starego PZP. Jeżeli nie ma spełnionych wszystkich przesłanek łącznie z art. 46 ust. 4a to nie można zatrzymać wadium. Proponuję zawnioskować do Zamawiającego w ramach art. 46 ust. 1 ustawy PZP o zwrot wadium w trybie niezwłocznym, w przeciwnym wypadku będziecie dochodzić zwrotu sądownie. Sprawa jest prosta.
0
2021-04-30 08:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy