Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 31.12.2020


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
nieprawiedłowości w ogłoszeniu (4) Marzena ..... 2022-06-07
Niezamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w przypadku unieważnienia postępowania, (4) Marzena ..... 2022-06-01
Przetarg po konkursie na koncepcję architektoniczną (1) Marek ..... 2022-05-25
Taka dziwna sytuacja. (2) Magdalena ..... 2022-03-31
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie TZO (3) Hubert ..... 2022-03-29
nowe przeslanki wykluczenia art. 108 (1) Katarzyna ..... 2022-02-23
potwierdzenie spełniania warunku udziału w zakresie ubezpieczenia OC (6) Katarzyna ..... 2022-02-16
nie podpisany JEDZ (2) Jolanta ..... 2022-01-03
Błędny numer sprawy (4) Hubert ..... 2021-12-29
Zmiana umowy art 144 ust.1 pkt.6 (3) Małgorzata Sondej-Orłowska 2021-12-10
Brak podpisu (9) Ewelina ..... 2021-12-01
korekta w zapytaniu ofertowym (2) Wiesława ..... 2021-11-04
jaki tryb? czy wolna ręka?? (2) Edyta ..... 2021-10-25
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (5) KAROLINA ..... 2021-10-25
wykonawca bez akceptacji wystawił fakturę na wyższą kwotę niż w umowie (1) Anna Czarnocka 2021-10-15
Protokół ZP - ponowny wybór oferty (3) Ewa ..... 2021-09-21
powołanie się na zły art ustawy (5) Anna ..... 2021-09-07
67 ust. 1 pkt 7 (2) Edyta ..... 2021-08-26
Zmiana umowy- zwiększenie wartości wynagrodzenia wykonawcy. (1) KAROLINA ..... 2021-08-16
termin zawarcia umowy (3) Aldona ..... 2021-07-15
TZO (3) Elżbieta ..... 2021-06-30
Szacowanie wartości zamówienia na podstawie 2 ofert (1) Magdalena ..... 2021-06-18
Termin związania ofertą (1) Agnieszka ..... 2021-06-14
Termin związania dokumentów (1) Agnieszka ..... 2021-06-14
brak dokumentów na potwierdzenie równoważności (1) Urszula ..... 2021-06-11
Zerwanie umowy a wybór nowego wykonawcy (1) Grzegorz Mądrzycki 2021-06-10
brak informacji w protokole ZP (2) Katarzyna ..... 2021-05-12
Brak przedłużenia wadium - postępowanie KIO (1) Agata ..... 2021-05-10
Przesunięcie terminu składania ofert bez wyraźnego powodu (10) Malwina ..... 2021-05-06
pełnomocnictwo bez wezwania (2) Anna ..... 2021-05-05