Forum


Powrót potwierdzenie spełniania warunku udziału w zakresie ubezpieczenia OC

K.

Katarzyna .....

3

Witam wszystkich i proszę o pomoc w następującej sprawie. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagaliśmy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Termin składania ofert upłynął 19.05.2020 r. W oświadczeniu wstępnym wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wśród dokumentów złożonych na wezwanie wykonawca złożył jedynie polisę ubezpieczeniową z datą zawarcia 10.06.2020 r. na okres 11.06.2020 r. – 10.06.2021 r. Wcześniejszej polisy z datą zawarcia 03.06.2019 r. na okres 11.06.2019 r. – 10.06.2020 r. wykonawca nie przedłożył na nasze wezwanie. Wykonawca również nie przesłał nam potwierdzenia opłacenia obu polis. Czy według Państwa wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu? Postępowanie jest aktualnie kontrolowane i boimy się, że grozi nam korekta.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Witam wszystkich i proszę o pomoc w następującej sprawie. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagaliśmy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Termin składania ofert upłynął 19.05.2020 r. W oświadczeniu wstępnym wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wśród dokumentów złożonych na wezwanie wykonawca złożył jedynie polisę ubezpieczeniową z datą zawarcia 10.06.2020 r. na okres 11.06.2020 r. – 10.06.2021 r. Wcześniejszej polisy z datą zawarcia 03.06.2019 r. na okres 11.06.2019 r. – 10.06.2020 r. wykonawca nie przedłożył na nasze wezwanie. Wykonawca również nie przesłał nam potwierdzenia opłacenia obu polis. Czy według Państwa wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu? Postępowanie jest aktualnie kontrolowane i boimy się, że grozi nam korekta. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
0
2022-02-15 15:29 0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 603

Moim zdaniem wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Moim zdaniem wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu.
0
2022-02-15 16:12 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy