Forum


Powrót nieprawiedłowości w ogłoszeniu

M.

Marzena .....

0

nieprawidłowość wskazana przez RIO: niezawarcie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat:
podstaw do wykluczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Jest to przetarg nieograniczony na odpady komunalne stara ustawa.
Jak się tłumaczyć? w SIWZ wszystko jest idealnie
nieprawidłowość wskazana przez RIO: niezawarcie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat: podstaw do wykluczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Jest to przetarg nieograniczony na odpady komunalne stara ustawa. Jak się tłumaczyć? w SIWZ wszystko jest idealnie
0
2022-06-01 15:34 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Stara ustawa zawierała wprost co musi zawierać ogłoszenie o zamówieniu, a w/w elementy tam były, więc ciężko coś podpowiedzieć na obronę.
Stara ustawa zawierała wprost co musi zawierać ogłoszenie o zamówieniu, a w/w elementy tam były, więc ciężko coś podpowiedzieć na obronę.
0
2022-06-02 08:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy