Forum


Powrót Zmiana umowy art 144 ust.1 pkt.6

MS

Małgorzata Sondej-Orłowska

0

Zamawiający podpisał z Wykonawcą umowę na dany zakres robót budowlanych. Przetarg powyżej progów unijnych, "stara" ustawa pzp. W trakcie ich realizacji okazało się, że jest należy wykonać remont 4 pomieszczeń, które nie były objęte zakresem zamówienia podstawowego. Pomieszczenia te stanowią integralną część remontowanego budynku. Wartość remontu wynosi ok 300 tys. Zamówienie podstawowe 25 mln. Czy można dokonać zmiany umowy na podstawie art 144 ust 1 pkt 6.? Czy ważna jest istotność zmiany, o której mowa w 144 ust.1 e? Czy należy to zrobić w drodze nowego zamówienia?
Zamawiający podpisał z Wykonawcą umowę na dany zakres robót budowlanych. Przetarg powyżej progów unijnych, "stara" ustawa pzp. W trakcie ich realizacji okazało się, że jest należy wykonać remont 4 pomieszczeń, które nie były objęte zakresem zamówienia podstawowego. Pomieszczenia te stanowią integralną część remontowanego budynku. Wartość remontu wynosi ok 300 tys. Zamówienie podstawowe 25 mln. Czy można dokonać zmiany umowy na podstawie art 144 ust 1 pkt 6.? Czy ważna jest istotność zmiany, o której mowa w 144 ust.1 e? Czy należy to zrobić w drodze nowego zamówienia?
0
2021-12-09 12:43 0

P.

Paweł .....

Fachowiec 441

no myślę że tak bo po pierwsze mieścisz się w ustawowych 15% , po drugie są to roboty budowlane w tym samym obiekcie , po trzecie nie zmienia się charakter zamówienia. jak dla mnie zmiana w 100% nieistotna
no myślę że tak bo po pierwsze mieścisz się w ustawowych 15% , po drugie są to roboty budowlane w tym samym obiekcie , po trzecie nie zmienia się charakter zamówienia. jak dla mnie zmiana w 100% nieistotna
0
2021-12-09 14:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy