Forum


Powrót podmiot trzeci

E.

Ewa .....

0

Postępowanie wg starej ustawy. Wykonawca w ofercie wskazał że bazuje na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego. Dołączył do oferty zobowiązanie. W SIWZ zamawiający wymagał aby wykonawca złożył KRS, zaświadczenie z US i ZUS. Rozumiem że Podmiot trzeci również winien te dokumenty złożyć?
Postępowanie wg starej ustawy. Wykonawca w ofercie wskazał że bazuje na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego. Dołączył do oferty zobowiązanie. W SIWZ zamawiający wymagał aby wykonawca złożył KRS, zaświadczenie z US i ZUS. Rozumiem że Podmiot trzeci również winien te dokumenty złożyć?
0
2021-03-23 16:53 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Oczywiście składa te same co wykonawca w zakresie braku podstaw wykluczenia.
Oczywiście składa te same co wykonawca w zakresie braku podstaw wykluczenia.
0
2021-03-24 07:36 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy