Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 31.12.2020


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Zerwanie umowy lub zmiana wartości umowy (3) Kamila ..... 2021-05-04
Zatrzymanie wadium - oferta przegrywająca (2) Małgorzata ..... 2021-04-30
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę (2) Justyna ..... 2021-04-28
podwykonawca i podmiot trzeci (4) Anna ..... 2021-04-27
ZNWU gwarancja ubezpieczeniowa (1) Dominika ..... 2021-04-14
Wezwanie wykonawcy do złozenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2f (1) Katarzyna ..... 2021-04-12
brak przedłużenia związania ofertą a odwołanie (1) Beata ..... 2021-04-11
informacja z otwarcia - brak jednego kryterium (3) Anna ..... 2021-04-08
Zwrot wadium, a odwołanie (3) Malwina ..... 2021-04-07
KRK - 6 miesięcy od składania ofert (1) Mariusz ..... 2021-04-01
rodzaj zamówienia publicznego (5) Marlena Górska 2021-03-30
pzp na firmę ochroniarską do obiektu, na który zamawiający nie posiada tytułu prawnego (1) Ewelina ..... 2021-03-30
podmiot trzeci (2) Ewa ..... 2021-03-24
roczne sprawozdanie do PUZP (8) Urszula Giza 2021-03-24
Waloryzacja wynagrodzenia dla umów zawartych przed 19-10-2014 roku (7) Jolanta Dekarz 2021-03-24
Ocena ofert (4) Emilia ..... 2021-03-23
stary siwz_weryfikacja oferty (2) Anna ..... 2021-03-22
Rażąco niska cena przetarg ograniczony z obronności (3) Anna ..... 2021-03-18
art. 20a ustawy Pzp, dotyczącego obowiązku powoływania zespołu osób nadzorujących realizację zamówienia na roboty budowlane lub usługi o wartości co najmniej równej równowartości 1 000 000 euro (2) Justyna ..... 2021-03-17
Zespół do nadzoru art. 20a (4) Dorota Szarkowska 2021-03-17
uprawnienia budowlane w specjalności bez ograniczeń (5) Agnieszka ..... 2021-03-16
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (3) Edyta ..... 2021-03-15
wadium w formie gwarancji ubezp. wystawione na jednego członka Konsorcjum (3) Beata ..... 2021-03-15
badanie rażąco niskiej ceny (6) Agnieszka ..... 2021-03-15
Zgłoszenie podwykonawcy w trakcie trwania Umowy. (2) Renata ..... 2021-03-11
zmiana ogłoszenia DUUE (3) Nina ..... 2021-03-10
wprowadzenie w błąd zamawiającego (1) Beata ..... 2021-03-09
Odwołanie a TZO (1) Małgorzata ..... 2021-03-08
Przedłużenie TZO (2) Ewa ..... 2021-03-05
Dzielenie zamówienia (3) Damian ..... 2021-03-04