Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Prawie zamówień publicznych 17.11.2020 r. (5) Małgorzata ..... 2020-11-20
Płatność na rzeczy niezgłoszonego podwykonawcy (11) Przemysław ..... 2020-11-20
termomodernizacja 3 budynków (6) Ilona ..... 2020-11-20
Zamówienia krajowe po 1 stycznia 2021 (8) Krystyna ..... 2020-11-19
Usługi społeczne - unieważnienie (2) Nina ..... 2020-11-19
TZO dla zamówień krajowych po 1 stycznia 2021 (4) Krystyna ..... 2020-11-19
szacowanie wartości zamówienia (5) Monika ..... 2020-11-19
Różnica w wykazie asortymentowo cenowym i formularzu ofertowym (4) Przemysław ..... 2020-11-19
pełnomocnictwo dla członka zarządu (2) Katarzyna ..... 2020-11-18
Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia (13) Małgorzata ..... 2020-11-18
Rażąco niska cena - czy można zrezygnować z wzywania do złożenia wyjaśnień (20) Dagmara ..... 2020-11-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia a zamówienia z art. 67 (2) Agnieszka ..... 2020-11-18
zamówienia ciągłe (4) Anna ..... 2020-11-18
JEDZ s.c. (1) Monika ..... 2020-11-18
łączyć czy nie (5) Monika ..... 2020-11-18
Odrzucić na brak wadium czy niezgodność ofert z SIWZ? (6) Agata ..... 2020-11-18
umowa - co zrobić z wykonawcą (5) Marek Biegański 2020-11-18
wydrukowane pełnomocnictwo podpisana elektronicznie (9) Justyna ..... 2020-11-18
umowa w nowej sutawie (6) Monika ..... 2020-11-17
czy potrzebne jest potwierdzenie sprawdzenia podpisu elektronicznego? (6) Anna ..... 2020-11-17
Informacja o osobie z KRK (1) Violetta ..... 2020-11-17
Odwołanie do KIO 1 część, czy wstrzymuje pozostałe części postępowania (3) Emilia ..... 2020-11-17
Konsorcjum w zamówieniach poniżej 30.000 euro (3) Marcin ..... 2020-11-17
Tajemnica przedsiębiorstwa - odtajnienie (8) Hubert ..... 2020-11-17
Kopia ofert złożonych elektronicznie (8) Katarzyna ..... 2020-11-17
dostawa biurówki - czy to rozporządzenie jest aktualne? (1) Aneta ..... 2020-11-16
BŁEDNY WZÓR OCENY OFERT (8) Katarzyna ..... 2020-11-16
Ogłoszenie o wykonaniu umowy (4) Hanna ..... 2020-11-16
Unieważnienie wolnej ręki (11) Ewa ..... 2020-11-16
Wadium (7) Monika ..... 2020-11-16