Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
COVID-19 (12) Paulina ..... 2020-11-16
Zapytanie ofertowe (5) Anna ..... 2020-11-16
Uniewaznienie postepowania (4) Anna ..... 2020-11-13
jak zweryfikowac podpis elektroniczny (4) Anna ..... 2020-11-13
Brak podpisu na formularzu oferty, a podpis w wiadomości e-mail. (2) Małgorzata ..... 2020-11-13
Postępowanie wykobawcze do umowy ramowej (6) Marta ..... 2020-11-13
wyjaśnienia SIWZ a udzielenie wyjaśnień (3) Justyna ..... 2020-11-13
,,Wolna ręka" w ramach wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (1) Hubert ..... 2020-11-13
UMOWA ZLECENIE (2) Monika ..... 2020-11-12
Zajęcie pasa drogowego (10) Anna ..... 2020-11-12
wynagrodzenie ryczałtowe 23% a w kosztorysie ofertowym 8% (12) Anna ..... 2020-11-12
podprogowe zamówienie społeczne wyłącznie w formie elektronicznej, czy można? (2) Dorota ..... 2020-11-12
przetarg unijny - umowa papierowa. W jakiej formie dokumenty od podmiotu trzeciego w razie jego zmiany? (2) Katarzyna ..... 2020-11-12
Dokumenty w zamówieniu z wolnej ręki (6) Damian ..... 2020-11-12
czy wymiana stopni w schodach to robota budowlana (19) Anna ..... 2020-11-12
Kara umowna - netto czy brutto? (5) Małgorzata ..... 2020-11-12
Brak druku oferta (5) Agnieszka ..... 2020-11-12
Oferta wykonawcy bez podpisu tylko z parafką (5) Małgorzata ..... 2020-11-11
Poleganie na zasobach innych podmiotów (8) Damian ..... 2020-11-11
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych – Ewaryst Kowalczyk (16) Piotr ..... 2020-11-12
atesty (4) Karina ..... 2020-11-10
walidacja podpisu elektronicznego (4) Anna ..... 2020-11-10
Tajemnica przedsiębiorstwa (5) Katarzyna ..... 2020-11-10
unieważnienie postępowania a ocena ofert (5) Anna ..... 2020-11-10
Odwołanie w przetargu ograniczonym (1) Małgorzata ..... 2020-11-10
Referencje a konsorcjum (3) Mariusz ..... 2020-11-09
brak kwoty brutto w ofercie (6) Wiesława ..... 2020-11-09
postepowanie na usługi społeczne w PN (2) Katarzyna ..... 2020-11-09
poprawienie/wyjaśnienie JEDZ (4) Anna ..... 2020-11-09
rozbieżność JEDZ a SIWZ (4) Anna ..... 2020-11-09