Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 31.12.2020


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Odwołanie (7) Anna ..... 2021-03-04
Zakup aparatu RTG z funduszy unijnych (2) Małgorzata ..... 2021-03-04
kto występuje z wnioskiem o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia? (5) Karolina Misztal 2021-03-04
zmiana zakresu zamówienia na obsługę prawną (1) Katarzyna ..... 2021-03-03
Uprawnienia budowlane (2) Marcjanna ..... 2021-03-02
wezwanie do wyjasnienia ceny (5) Ewa ..... 2021-03-02
Przedłużenie związania z ofertą (2) Marcjanna ..... 2021-03-02
96.3 czy informacja publiczna (3) Anna ..... 2021-02-28
Gwarancja wadialna po nowemu (3) Anna ..... 2021-02-26
Umowa wykonawcza - unieważnienie postępowania (1) Krystian Kołodziejski 2021-02-26
termin związania ofertą (3) Justyna ..... 2021-02-26
pełnomocnictwo podpisane zaufanym podpisem (5) Anna ..... 2021-02-25
wszczęcie postępowania bez umowy (2) Karolina ..... 2021-02-25
Sprawozdanie roczne (8) Rafał ..... 2021-02-25
stawka roboczogodziny 13,00 zł (1) Marta ..... 2021-02-25
gdzie zamieszczamy sprawozdania (3) Monika ..... 2021-02-23
JEDZ w ESPD (1) Mariusz ..... 2021-02-23
termin związania ofertą (2) Agnieszka ..... 2021-02-22
stawka roboczogodziny w kosztorysie ofertowym 13 zł (1) Marta ..... 2021-02-22
zapytanie do eksperta (5) Anna ..... 2021-02-19
rażąco niska cena (8) Emilia ..... 2021-02-19
doświadczenie wniesione aportem do spółki (1) Mariola ..... 2021-02-19
warunek udziału - projekt unijny (1) Katarzyna ..... 2021-02-19
dokumenty przedmiotowe (3) Anna Masalska 2021-02-18
Uniewaznienie postępowania (1) Edyta ..... 2021-02-18
Art. 144 (1) Nina ..... 2021-02-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (9) Rafał ..... 2021-02-17
udzielenie zamówienia na szkolenie (10) Anna ..... 2021-02-17
Sprawozdanie za 2020 - opłata za wywóz odpadów komunalnych (2) Joanna ..... 2021-02-17
Sp. cywilna, a podpisanie oświadczenia na wykluczenie (5) Anna ..... 2021-02-17