Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Kryterium oceny ofert (9) Ewelina Kołodziejska 2020-11-09
KIO- odwołanie na opis przedmiotu zamóenia (5) Beata ..... 2020-11-09
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (3) Damian ..... 2020-11-07
pełnomocnictwo (9) Anna ..... 2020-11-07
członke konsorcjum doświadczenie (1) Agnieszka ..... 2020-11-06
E-zamówienia (4) Krystyna ..... 2020-11-06
OFERTA ODRZUCONA, A PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ (USŁUGI SPOŁECZNE ART. 138O) (2) Agnieszka Bartkowiak 2020-11-06
Zaczyn NOWEGO regulaminu PONIŻEJ 30 tys E? (4) Aneta ..... 2020-11-06
in-house (2) Anna ..... 2020-11-06
cena ofert wyzsza niz u zamawiajacego (5) Anna ..... 2020-11-05
referencje dla członka konsorcjum wystawione przez lidera (3) Agnieszka ..... 2020-11-05
Kosztorys i złożenie oferty w postępowaniu (1) Anna ..... 2020-11-05
kryterium oceny ofert termin płatności (8) Małgorzata ..... 2020-11-05
Uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego w pytaniach przetargowych (8) Krystyna ..... 2020-11-05
aneks do umowy na podst. art.67 ust 1 pkt 1 lita) (5) Marta ..... 2020-11-05
Usługa odśnieżania stawka VAT (11) Ilona ..... 2020-11-05
Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Pzp (5) Damian ..... 2020-11-05
Ogólne warunki umowy (2) Damian ..... 2020-11-05
umowa podpisana przez Wykonawcę papierowo a Zamawiającego elektronicznie (2) Aneta ..... 2020-11-05
omyłowo opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4) Anna ..... 2020-11-04
Podwykonawca a wartość zamówienia (3) Anna ..... 2020-11-04
Czy są jakieś zalecenia do postępowań udzielania zamówien poniżej 30.000 E? (3) Aneta ..... 2020-11-04
Negocjacje z monopolistą - ogólne warunki umowy (2) Damian ..... 2020-11-04
Negocjacje z monopolistą (3) Damian ..... 2020-11-04
Nowa ustawa COVID - 19 (3) Krystyna ..... 2020-11-04
JEDZ - wskazanie pełnomocnika (1) Sylwia ..... 2020-11-04
Usługi powtarzajace się okresowo (1) Anna ..... 2020-11-04
obowiązek podatkowy (3) Anna ..... 2020-11-04
Podpisanie oferty (6) Sylwia ..... 2020-11-04
brak podpisu na formularzu ofertowym (9) Anna ..... 2020-11-04