Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 31.12.2020


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Sprostowanie wyboru oferty - odrzucenie oferty (1) Malwina ..... 2021-02-17
Udostępnienie ofert elektronicznych (4) Hubert ..... 2021-02-17
zmiana ogłoszenia DUUE (3) Nina ..... 2021-02-16
Sprawozdanie - mśp (2) Anna ..... 2021-02-16
Gwarancja wadilna z błędnym regonem Zamawiającego (4) Anna ..... 2021-02-16
Błąd w oświadczeniu (3) Marcjanna ..... 2021-02-16
dialog techniczny a złożenie oferty (1) Roksana ..... 2021-02-16
Sprawozdanie, podział na części i liczba ofert (4) Marta ..... 2021-02-16
Podpis na Formularzu oferty (4) Anna ..... 2021-02-16
Sprawozdanie za 2020 a aneks do umowy na kolejny rok (zamówienie do 30 tys. euro) (1) Joanna ..... 2021-02-15
sprawozdanie (2) Angelika ..... 2021-02-12
Sprawozdanie za 2020 r. (2) Justyna ..... 2021-02-11
udostęnienie ofert (5) Emilia ..... 2021-02-11
Kierownik budowy (4) Marcjanna ..... 2021-02-11
zmiany w dokumentacji SIWZ (3) Anna ..... 2021-02-11
JEDZ podmiotu trzeciego (1) Katarzyna ..... 2021-02-10
Postępowanie w oparciu o art. 24 aa, a złożenie dokumentów wraz z ofertą... (4) Marzena ..... 2021-02-10
termin realizacji przedmiotu zamówienia na usługi społeczne (2) Anna ..... 2021-02-09
Omyłka rachunkowa (2) Anna ..... 2021-02-09
Warunek dot. syt. finansowej - przetarg unijny (2) Nina ..... 2021-02-09
JEDZ - Podwykonawca (2) Katarzyna ..... 2021-02-09
Termin związania ofertą (5) Agnieszka ..... 2021-02-09
Pytanie do SIWZ - przetarg Unijny (2) Nina ..... 2021-02-09
Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (2) Malwina ..... 2021-02-09
Rejestr zamówień poniżej 30.000 euro (1) Justyna ..... 2021-02-09
KRK w Spółce Jawnej (6) Anna ..... 2021-02-05
sprostowanie ogłoszenia w DUUE (5) Anna ..... 2021-02-04
Notatka służbowa (3) Adriana ..... 2021-02-04
Informacja z otwarcia ofert (4) Katarzyna ..... 2021-02-03
niepełne zabezpieczenie należytego wykonania umowy (6) Grzegorz ..... 2021-02-03