Forum


Powrót Art. 29 ust. 3a

W.

Walentyna .....

20

Czy w opisie robót budowlanych w kontekście Art. 29 ust. 3a trzeba wyszczególniać wszystkie czynności.
Spotkałam się z takim opisem "np. branża drogowa w tym roboty przygotowawcze, roboty ziemne......." - tak nie można tylko trzeba wyszczególnić z tego czyli : rozbiórka krawężników, ręczne kopanie rowów, rozebranie poręczy .... itd."
W mojej ocenie jest to mrówcza robota, która jest powieleniem ST, jak to prawidłowo powinno się określać te zakresy czynności.
Czy w opisie robót budowlanych w kontekście Art. 29 ust. 3a trzeba wyszczególniać wszystkie czynności. Spotkałam się z takim opisem "np. branża drogowa w tym roboty przygotowawcze, roboty ziemne......." - tak nie można tylko trzeba wyszczególnić z tego czyli : rozbiórka krawężników, ręczne kopanie rowów, rozebranie poręczy .... itd." W mojej ocenie jest to mrówcza robota, która jest powieleniem ST, jak to prawidłowo powinno się określać te zakresy czynności.
1
2017-06-06 07:38 0

K.

Karolina .....

86

ja pisze m.in. tak:
Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:
- czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
ja pisze m.in. tak: Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
1
2017-06-06 08:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy