Forum


Powrót art.36b ust.1

A.

Anna .....

29

Witam,
zgodnie z art.36 b ust.1 w SIWZ napisalam:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć w SIWZ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawców.

Natomiast w JEDZ części II JEST:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców.

Wykonawca napisał, ze prosi o dodanie "o ile jest to wiadome" w zapisie., który napisałam zgodnie z brzmieniem art.36 b ust.1 ustawy.

Wykonawca powołuje się na zapis w JEDZ i prosi o ujednolicenie zapisu.

Jak powinien postąpić Zamawiający????
Witam, zgodnie z art.36 b ust.1 w SIWZ napisalam: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć w SIWZ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawców. Natomiast w JEDZ części II JEST: Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców. Wykonawca napisał, ze prosi o dodanie "o ile jest to wiadome" w zapisie., który napisałam zgodnie z brzmieniem art.36 b ust.1 ustawy. Wykonawca powołuje się na zapis w JEDZ i prosi o ujednolicenie zapisu. Jak powinien postąpić Zamawiający????
1
2017-06-07 08:33 0

M.

Marta .....

27

No niestety... Ustawodawca wprowadził nam rozbieżność pomiędzy prawem wspólnotowym, a krajowym. Problem polega na tym, że JEDZa nie można modyfikować (Rozporządzenia przyjmuje się wprost). Na szkoleniu, mec. Pawlak zaleca żeby w przetargach "unijnych" dopisać zwrot "jeżeli jest znany" i z ostrożności wycofać się z badania podwykonawców (brak podstaw do wykluczenia)
No niestety... Ustawodawca wprowadził nam rozbieżność pomiędzy prawem wspólnotowym, a krajowym. Problem polega na tym, że JEDZa nie można modyfikować (Rozporządzenia przyjmuje się wprost). Na szkoleniu, mec. Pawlak zaleca żeby w przetargach "unijnych" dopisać zwrot "jeżeli jest znany" i z ostrożności wycofać się z badania podwykonawców (brak podstaw do wykluczenia)
1
2017-06-07 08:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy