Forum


Powrót podwykonawstwo

A.

Anna .....

29

Czy można w SIWZ zawrzeć taki zapis:

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców o ile jest to wiadome
Czy można w SIWZ zawrzeć taki zapis: Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców o ile jest to wiadome
1
2017-06-07 13:11 0

M.

Marta .....

27

zmieniłabym "o ile jest wiadome" na "jeżeli są znani"
zmieniłabym "o ile jest wiadome" na "jeżeli są znani"
1
2017-06-08 05:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy