Forum


Powrót Rozbieżności pod wzgl. kryterium w formularzu ofert. i treści oferty (tu: kosztorysie ofertowym)

J.

Joanna .....

32

W postępowaniu PN (procedura odwrócona) na roboty budowlane kryteriami była: cena 60%, gwarancja (jej wydłużenie) 20% i termin realizacji (jego skrócenie) 20%. Były 2 oferty. Wykonawca nr 1 z najkorzystniejszą ceną na formularzu cenowym nie zaproponował wydłużenia gwarancji ani skrócenia terminu. To odczytałam na otwarciu ofert przy wykonawcy nr 2, który wprawdzie cenę miał wyższą, ale dał max. wydłużenie gwarancji i max. termin skrócenia a więc w tych dwóch kryteriach uzyskał max. ilość punktów i w sumie jego oferta przedstawia się najkorzystniej. Problem jest jednak w tym, że nr 1 - ten z najniższą ceną - na kosztorysie ofertowym, który był wymagany, umieścił klauzulę, że (mimo zupełnie innej deklaracji na formularzu ofertowym!) wydłuża gwarancję i skraca termin realizacji robót. Co robić?! Wezwać do wyjaśnienia treści złożonych ofert? Z jakiego art.?
W postępowaniu PN (procedura odwrócona) na roboty budowlane kryteriami była: cena 60%, gwarancja (jej wydłużenie) 20% i termin realizacji (jego skrócenie) 20%. Były 2 oferty. Wykonawca nr 1 z najkorzystniejszą ceną na formularzu cenowym nie zaproponował wydłużenia gwarancji ani skrócenia terminu. To odczytałam na otwarciu ofert przy wykonawcy nr 2, który wprawdzie cenę miał wyższą, ale dał max. wydłużenie gwarancji i max. termin skrócenia a więc w tych dwóch kryteriach uzyskał max. ilość punktów i w sumie jego oferta przedstawia się najkorzystniej. Problem jest jednak w tym, że nr 1 - ten z najniższą ceną - na kosztorysie ofertowym, który był wymagany, umieścił klauzulę, że (mimo zupełnie innej deklaracji na formularzu ofertowym!) wydłuża gwarancję i skraca termin realizacji robót. Co robić?! Wezwać do wyjaśnienia treści złożonych ofert? Z jakiego art.?
1
2017-06-08 10:25 0

A.

Anna .....

34

kosztorys to treść oferty i jak napisał tam ile daje gwarancji i ile skraca to uznać i nie wzywać
kosztorys to treść oferty i jak napisał tam ile daje gwarancji i ile skraca to uznać i nie wzywać
1
2017-06-08 11:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy