Forum


Powrót Wspólne ubieganie się o zamóweinie

M.

Malwina .....

24

Witam, już sama zwątpiłam dobrze rozumiem, że w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie oświadczenia i dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy z nich w swoim zakresie np. oświadczenie o grupie kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w swoim zakresie ?
Witam, już sama zwątpiłam dobrze rozumiem, że w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie oświadczenia i dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy z nich w swoim zakresie np. oświadczenie o grupie kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w swoim zakresie ?
1
2017-06-08 10:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Tak, jak jest konsorcjum to każdy osobno z konsorcjantów składa oświadczenie wstępne/JEDZ w zakresie braku podstaw do wykluczenia, w tym oświadczenie o GK także (to samo dotyczy dokumentów od najwyżej ocenionego)
Tak, jak jest konsorcjum to każdy osobno z konsorcjantów składa oświadczenie wstępne/JEDZ w zakresie braku podstaw do wykluczenia, w tym oświadczenie o GK także (to samo dotyczy dokumentów od najwyżej ocenionego)
1
2017-06-08 10:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy