Forum


Powrót Wyjaśnianie treści złożonych ofert z art. 87 u.1

J.

Joanna .....

19

Zgodnie z art. 87 u. 1 w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać wyjaśnień dot. treści złożonych ofert . Czy Czy może też żądać wyjaśnień dotyczących kryteriów ofert (a dokładniej rozbieżności między deklaracjami na formularzu ofertowym a tym co jest dale w treści tj. w kosztorysie ofertowym). Nie chodzi tu o wyjaśnienia w kryterium ceny ale o termin gwarancji i realizacji robót. (jest to PN - procedura odwrócona, do progów).
Zgodnie z art. 87 u. 1 w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać wyjaśnień dot. treści złożonych ofert . Czy Czy może też żądać wyjaśnień dotyczących kryteriów ofert (a dokładniej rozbieżności między deklaracjami na formularzu ofertowym a tym co jest dale w treści tj. w kosztorysie ofertowym). Nie chodzi tu o wyjaśnienia w kryterium ceny ale o termin gwarancji i realizacji robót. (jest to PN - procedura odwrócona, do progów).
1
2017-06-08 12:49 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 160

wyjaśniać może wszelkie wątpliwości, KIO kiedyś napisało w wyroku, że Zamawiający nie powinien dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej jeśli w postępowaniu pozostają jakiekolwiek niewyjaśnione, niepewne kwestie...
wyjaśniać może wszelkie wątpliwości, KIO kiedyś napisało w wyroku, że Zamawiający nie powinien dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej jeśli w postępowaniu pozostają jakiekolwiek niewyjaśnione, niepewne kwestie...
1
2017-06-08 13:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy