Forum


Powrót brak żadania dokumetnów potwierdzjacych brak podstaw wykluczenia - konsekwencję.

R.

Radosław .....

1

Witam,
Postępowanie na budowę odcinka sieci wodkan zostało rozstrzygnięte, umowa została podpisana oraz budowa wykonana, odebrana i zgłoszona (marzec 2017 r.). Teraz z perspektywy czasu przejrzałem jeszcze raz dokumentację przetargową i zorientowałem się że na etapie badania oferty najkorzystniejszej zapomniałem zażądać od Wykonawcy dokumentów (KRK, GK, oświadczeń) potwierdzających brak wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby - tzn. wykonawca zatrudnił zewnętrznego kierownika budowy, gdyż nie posiadła własnego. Oczywiście mam w dokumentacji pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego tj. biura projektowego, które udostępniło kierownika budowy, do oddania go do dyspozycji Wykonawcy na etapie realizacji budowy. Nadmienię że wartość zamówienia była poniżej progów unijnych (procedura krajowa), oraz, że przyznano nam dofinansowanie unijne do tej inwestycji.
Pytanie - jakie konsekwencję mogę ponieść z tego tytułu ?
Witam, Postępowanie na budowę odcinka sieci wodkan zostało rozstrzygnięte, umowa została podpisana oraz budowa wykonana, odebrana i zgłoszona (marzec 2017 r.). Teraz z perspektywy czasu przejrzałem jeszcze raz dokumentację przetargową i zorientowałem się że na etapie badania oferty najkorzystniejszej zapomniałem zażądać od Wykonawcy dokumentów (KRK, GK, oświadczeń) potwierdzających brak wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby - tzn. wykonawca zatrudnił zewnętrznego kierownika budowy, gdyż nie posiadła własnego. Oczywiście mam w dokumentacji pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego tj. biura projektowego, które udostępniło kierownika budowy, do oddania go do dyspozycji Wykonawcy na etapie realizacji budowy. Nadmienię że wartość zamówienia była poniżej progów unijnych (procedura krajowa), oraz, że przyznano nam dofinansowanie unijne do tej inwestycji. Pytanie - jakie konsekwencję mogę ponieść z tego tytułu ?
1
2017-06-08 12:55 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Po pierwsze to Wykonawca zatrudnił czy nie - bo jak zatrudnił to nie mówimy o udostępnieniu, tylko dysponowaniu bezpośrednim

Wybór oferty podlegającej odrzuceniu lub złożoną przez Wykonawcę podlegającego odrzuceniu (jako najbliższa kategoria naruszenia) zagrożone jest korektą na poziomie 25%
Po pierwsze to Wykonawca zatrudnił czy nie - bo jak zatrudnił to nie mówimy o udostępnieniu, tylko dysponowaniu bezpośrednim Wybór oferty podlegającej odrzuceniu lub złożoną przez Wykonawcę podlegającego odrzuceniu (jako najbliższa kategoria naruszenia) zagrożone jest korektą na poziomie 25%
1
2017-06-08 13:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy