Forum


Powrót Wprowadzenie podwykonawcy

L.

Lucyna .....

1

Wykonawca w ofercie wskazał, że zamówienie zrealizuje sam (bez udziału podwykonawców). W siwz nie ma zapisów o kluczowych częściach zamówienia. Po zawarciu umowy chce wprowadzić podwykonawców. W umowie nie ma zapisów jednoznacznie określających taką zmianę. Wszystko jest "rozmyte". Czy Zamawiający może odmówić?
Wykonawca w ofercie wskazał, że zamówienie zrealizuje sam (bez udziału podwykonawców). W siwz nie ma zapisów o kluczowych częściach zamówienia. Po zawarciu umowy chce wprowadzić podwykonawców. W umowie nie ma zapisów jednoznacznie określających taką zmianę. Wszystko jest "rozmyte". Czy Zamawiający może odmówić?
1
2017-06-12 09:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Trzeba sprawdzić umowę, jakie są zapisy dotyczące wprowadzenia podwykonawców. Dodatkowo można żądać na podstawie art. 36ba oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od podwykonawców. Natomiast jeśli w ofercie wykonawca zadeklarował się sam wykonać zamówienie, a teraz chce wprowadzić podwykonawcę to może to zrobić, o ile nie było ograniczeń (a z powyższego domniemywam, że nie było)
Trzeba sprawdzić umowę, jakie są zapisy dotyczące wprowadzenia podwykonawców. Dodatkowo można żądać na podstawie art. 36ba oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od podwykonawców. Natomiast jeśli w ofercie wykonawca zadeklarował się sam wykonać zamówienie, a teraz chce wprowadzić podwykonawcę to może to zrobić, o ile nie było ograniczeń (a z powyższego domniemywam, że nie było)
1
2017-06-12 09:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy