Forum


Powrót zamówienia na roboty budowalne a prawo opcji

P.

Patrycja .....

2

Witam ,
Wiem, że wątek ostał już poruszony na tym forum, z którego wynika, z wypowiedzi osób, że prawo opcji nie istnieje dla robót budowlanych, ale czy rzeczywiście nie ma żadnej furtki aby z tego skorzystać? również w ustawie nie ma informacji ,że nie obejmują robót budowlanych, a może się mylę?
Witam , Wiem, że wątek ostał już poruszony na tym forum, z którego wynika, z wypowiedzi osób, że prawo opcji nie istnieje dla robót budowlanych, ale czy rzeczywiście nie ma żadnej furtki aby z tego skorzystać? również w ustawie nie ma informacji ,że nie obejmują robót budowlanych, a może się mylę?
1
2017-06-12 16:39 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Art 34 ust 5 Pzp bardzo lakonicznie określa instytucję "prawa opcji" Wskazuje iż może ono byc stosowane do dostaw i usług. Przepisy unijne - też w tej kwestii dość ogólne - nie czynią takiego zawężenia. Myślę że dopóki uprawniony organ nie dokona rozszerzającej wykładni art 34 ust 5 nie wchodziłabym w prawo opcji przy robotach budowlanych., a szukałabym rozwiązania ewentualnych przyszłych problemów dotyczących zakresu zamówienia w innych przepisach Pzp art 144 ust 1 pkt 6
Art 34 ust 5 Pzp bardzo lakonicznie określa instytucję "prawa opcji" Wskazuje iż może ono byc stosowane do dostaw i usług. Przepisy unijne - też w tej kwestii dość ogólne - nie czynią takiego zawężenia. Myślę że dopóki uprawniony organ nie dokona rozszerzającej wykładni art 34 ust 5 nie wchodziłabym w prawo opcji przy robotach budowlanych., a szukałabym rozwiązania ewentualnych przyszłych problemów dotyczących zakresu zamówienia w innych przepisach Pzp art 144 ust 1 pkt 6
1
2017-06-13 05:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy