Forum


Powrót Kryterium oceny ofert w robotach budowlanych

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Czy może być tak, że jednym z kryteriów oceny ofert jest gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane:
Wykonawca wskazuje wówczas jakiś okres, np. 24 miesiące, 36, 60.
Natomiast odrębną sprawą, wpisaną tylko do umowy byłaby gwarancji na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż np.24 miesiące, liczoną od daty ostatniego protokołu końcowego.
Czy może być tak, że jednym z kryteriów oceny ofert jest gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane: Wykonawca wskazuje wówczas jakiś okres, np. 24 miesiące, 36, 60. Natomiast odrębną sprawą, wpisaną tylko do umowy byłaby gwarancji na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż np.24 miesiące, liczoną od daty ostatniego protokołu końcowego.
1
2016-07-13 12:46 0

K.

Katarzyna .....

17

Uważam, że jak najbardziej, z tym że informacja o długości gwarancji na wbudowane urządzenia musi być zawarta w dokumentacji przetargowej. Warto także jest podać minimalny okres gwarancji jakości, jaki żąda Zamawiający, dodatkowo w kryterium napisać, jaki będzie maksymalnie punktowany, aby uniknąć sytuacji absurdalnych terminów w celu uzyskania większej ilości punktów.
Uważam, że jak najbardziej, z tym że informacja o długości gwarancji na wbudowane urządzenia musi być zawarta w dokumentacji przetargowej. Warto także jest podać minimalny okres gwarancji jakości, jaki żąda Zamawiający, dodatkowo w kryterium napisać, jaki będzie maksymalnie punktowany, aby uniknąć sytuacji absurdalnych terminów w celu uzyskania większej ilości punktów.
1
2016-07-15 12:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy