Forum


Powrót Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego

M.

Malwina .....

24

Zamówienie udzielone poniżej progów unijnych - zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewidział zmiany do umowy w SIWZ i w ogłoszeniu oraz w umowie w zakresie zmiany wynagrodzenia i określił zasady zmiany tego wynagrodzenia, to czy w takim przypadku może dokonać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, bo kontrola zarzuca, że w żadnym przypadku nie można zmieniać wynagrodzenia ryczałtowego (sam ustawodawca narzuca obowiązek na zamawiaczy zmiany wynagrodzenia w przypadku określonym w art. 142 ust. 5 ustawy PZP).
Zamówienie udzielone poniżej progów unijnych - zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewidział zmiany do umowy w SIWZ i w ogłoszeniu oraz w umowie w zakresie zmiany wynagrodzenia i określił zasady zmiany tego wynagrodzenia, to czy w takim przypadku może dokonać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, bo kontrola zarzuca, że w żadnym przypadku nie można zmieniać wynagrodzenia ryczałtowego (sam ustawodawca narzuca obowiązek na zamawiaczy zmiany wynagrodzenia w przypadku określonym w art. 142 ust. 5 ustawy PZP).
0
2016-07-13 13:35 0

M.

Marta .....

27

Pewnie że można a nawet trzeba. Proponuję kontroli spokojnie wysłuchać, próbować wyjaśnić, że czym innym są przepisy ustawy Kodeks cywilny a czym innym ustawa Prawo zamówień publicznych (kodeks cywilny w zamówieniach stosujemy tylko wtedy gdy ustawa nie stanowi inaczej), a jeżeli się nie da (zapewne tak się zdarzy) odwołać się w przewidzianym terminie. Zawsze działa
Pewnie że można a nawet trzeba. Proponuję kontroli spokojnie wysłuchać, próbować wyjaśnić, że czym innym są przepisy ustawy Kodeks cywilny a czym innym ustawa Prawo zamówień publicznych (kodeks cywilny w zamówieniach stosujemy tylko wtedy gdy ustawa nie stanowi inaczej), a jeżeli się nie da (zapewne tak się zdarzy) odwołać się w przewidzianym terminie. Zawsze działa
1
2016-07-14 05:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy