Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 4

P.

Patrycja .....

2

Proszę o pomoc , pewnie banalne pytanie dla osób które od dawna zajmują się tym tematem, dla mnie pierwsze takie postępowanie, nie chciałabym popełnić błędu. Więc proszę o pomoc dotyczącą zaproszenia do negocjacji , rozumiem ,że we wzorze umowy nie podajemy kwoty jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia ? Zaproszenie dla Wykonawcy gotowe , wysyłam e-mailem. Jak długo czekam na odpowiedź wykonawcy? ustalam jakiś termin odpowiedzi na zainteresowanie zaproszeniem , czy to jest min. 7 dni jak w przypadku usług? i jak to wygląda dalej, proszę o krótką informację osób które przeprowadziły postępowanie w tym trybie . Jakich oświadczeń żądam , oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania . a co z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ? inne oświadczenia?? Dziękuję,
Proszę o pomoc , pewnie banalne pytanie dla osób które od dawna zajmują się tym tematem, dla mnie pierwsze takie postępowanie, nie chciałabym popełnić błędu. Więc proszę o pomoc dotyczącą zaproszenia do negocjacji , rozumiem ,że we wzorze umowy nie podajemy kwoty jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia ? Zaproszenie dla Wykonawcy gotowe , wysyłam e-mailem. Jak długo czekam na odpowiedź wykonawcy? ustalam jakiś termin odpowiedzi na zainteresowanie zaproszeniem , czy to jest min. 7 dni jak w przypadku usług? i jak to wygląda dalej, proszę o krótką informację osób które przeprowadziły postępowanie w tym trybie . Jakich oświadczeń żądam , oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania . a co z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ? inne oświadczenia?? Dziękuję,
1
2017-06-17 08:38 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

We wzorze umowy - tak jak w zawartej umowie - nie ma potrzeby umieszczania kwoty jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to niecelowe. Oczywiście nie wykluczam że w prowadzonych negocjacjach w ramach WR jesli zaistnieje taka potrzeba może byc zasadne wskazanie tej kwoty, Nie ma wyznaczonych minimalnych terminów pomiędzy wysłaniem zaproszenie do negocjacji, a ich rozpoczęciem. Musi jednak być zachowany czas niezbędny na zapoznanie się z przesłanymi dokumentami i informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia negocjacji
We wzorze umowy - tak jak w zawartej umowie - nie ma potrzeby umieszczania kwoty jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to niecelowe. Oczywiście nie wykluczam że w prowadzonych negocjacjach w ramach WR jesli zaistnieje taka potrzeba może byc zasadne wskazanie tej kwoty, Nie ma wyznaczonych minimalnych terminów pomiędzy wysłaniem zaproszenie do negocjacji, a ich rozpoczęciem. Musi jednak być zachowany czas niezbędny na zapoznanie się z przesłanymi dokumentami i informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia negocjacji
1
2017-06-17 10:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy