Forum


Powrót Posiłki do przedszkoli- czy to zamówienie na usługi społeczne?

J.

Justyna .....

0

Mam 2 szkoły i 1 przedszkole, które nie posiadają własnego zaplecza kuchennego. W związku z tym konieczne jest aby zewnętrzna firma przygotowywała posiłki (w formie gotowych do wydawania dań) i dostarczała je do tych placówek oświatowych. Wartość zamówienia nie przekracza 750.000 euro i nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

1. Czy Państwa zdaniem mogę zastosować art. 138g i art. 138o ustawy Pzp odnośnie zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie posiłków do przedszkola?
2. Czy Państwa zdaniem mogę zastosować art. 138g i art. 138o ustawy Pzp odnośnie zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół?

Moje wątpliwości pojawiły się, gdyż widziałam kilka przetargów nieograniczonych na usługi cateringowe lub przygotowywanie i dostarczanie gotowych posiłków do szkół z Kodami CPV wykazanymi w Wykazie usług- Załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, a także dlatego że w tym wykazie jest Kod CPV- Usługi dostarczania posiłków do szkół (55524000-9), a nie ma natomiast żadnego Kodu CPV o dostarczaniu posiłków do przedszkoli.
Mam 2 szkoły i 1 przedszkole, które nie posiadają własnego zaplecza kuchennego. W związku z tym konieczne jest aby zewnętrzna firma przygotowywała posiłki (w formie gotowych do wydawania dań) i dostarczała je do tych placówek oświatowych. Wartość zamówienia nie przekracza 750.000 euro i nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 1. Czy Państwa zdaniem mogę zastosować art. 138g i art. 138o ustawy Pzp odnośnie zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie posiłków do przedszkola? 2. Czy Państwa zdaniem mogę zastosować art. 138g i art. 138o ustawy Pzp odnośnie zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół? Moje wątpliwości pojawiły się, gdyż widziałam kilka przetargów nieograniczonych na usługi cateringowe lub przygotowywanie i dostarczanie gotowych posiłków do szkół z Kodami CPV wykazanymi w Wykazie usług- Załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, a także dlatego że w tym wykazie jest Kod CPV- Usługi dostarczania posiłków do szkół (55524000-9), a nie ma natomiast żadnego Kodu CPV o dostarczaniu posiłków do przedszkoli.
1
2017-06-19 08:22 0

M.

Małgorzata .....

19

moim zdaniem tak, aczkolwiek ja sama nigdy żadnego zamówienia na usługi społeczne nie miałam.
proszę wygooglować sobie "posiłki dla przedszkola usługi społeczne", a będzie Pani miała różne przetargi na tego typu usługi, które są w tym trybie prowadzone
moim zdaniem tak, aczkolwiek ja sama nigdy żadnego zamówienia na usługi społeczne nie miałam. proszę wygooglować sobie "posiłki dla przedszkola usługi społeczne", a będzie Pani miała różne przetargi na tego typu usługi, które są w tym trybie prowadzone
1
2017-06-19 08:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy