Forum


Powrót Język postępowania przetargowego

AG

Agnieszka Grzegorczyk

0

Najczęściej wykonawcy składający oferty w moich postępowaniach to podmioty zagraniczne. Czy postępowanie przetargowe muszę zawsze prowadzić w języku polskim? Przejście na niemiecki znacznie ułatwiłoby mi sprawę.
Najczęściej wykonawcy składający oferty w moich postępowaniach to podmioty zagraniczne. Czy postępowanie przetargowe muszę zawsze prowadzić w języku polskim? Przejście na niemiecki znacznie ułatwiłoby mi sprawę.
0
2016-02-10 14:11 0

R.

Rafał .....

1

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane (art. 9 ust. 3 ustawy Pzp).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane (art. 9 ust. 3 ustawy Pzp).
0
2016-02-10 14:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy