Forum


Powrót RNC części składowej oferty

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Po ubiegłorocznej zmianie Pzp pojęcie rażąco niskiej ceny nie ogranicza się jedynie do ceny (kosztu ) oferty ale jak zapisano w art 89 może obejmować również istotne części składowe. Czy ktoś z Państwa badał już RNC w zakresie składowych oferty lub ma w tym zakresie przemyślenia? Męczy mnie które to składowe są istotne a które nie, co wówczas gdy wykonawca nie wyjaśni lub uczyni to nieprzekonywująco. Przesłanką odrzucenie oferty jest RNC oferty a nie składowych (art 89 ust 1 pkt4)
Po ubiegłorocznej zmianie Pzp pojęcie rażąco niskiej ceny nie ogranicza się jedynie do ceny (kosztu ) oferty ale jak zapisano w art 89 może obejmować również istotne części składowe. Czy ktoś z Państwa badał już RNC w zakresie składowych oferty lub ma w tym zakresie przemyślenia? Męczy mnie które to składowe są istotne a które nie, co wówczas gdy wykonawca nie wyjaśni lub uczyni to nieprzekonywująco. Przesłanką odrzucenie oferty jest RNC oferty a nie składowych (art 89 ust 1 pkt4)
1
2017-06-20 13:01 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

wzywałam do wyjaśnienia rnc, bo całość była cena była ogólnie niższa o 30 procent. A w szczególności prosiłam o wyjaśnienie w formularzu cenowym (kilka pozycji było podejrzanych ok. 5 na 30 - postępowanie na dostawę ryb). Wykonawca podał cenę za sztukę, zamiast jak chciał zamawiający jednostkę miary.- kg. Przyznał się tak jak na wstepie napisałam że dał za sztukę zamiast za kg. Więc na podst 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy
wzywałam do wyjaśnienia rnc, bo całość była cena była ogólnie niższa o 30 procent. A w szczególności prosiłam o wyjaśnienie w formularzu cenowym (kilka pozycji było podejrzanych ok. 5 na 30 - postępowanie na dostawę ryb). Wykonawca podał cenę za sztukę, zamiast jak chciał zamawiający jednostkę miary.- kg. Przyznał się tak jak na wstepie napisałam że dał za sztukę zamiast za kg. Więc na podst 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy
1
2017-06-20 13:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy