Forum


Powrót Podmiot trzeci, a KRS

M.

Malwina .....

24

Zgodnie z §9 ust. 2 zobowiązana jestem żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9. Ja na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia żądałam od wykonawców odpisu z właściwego rejestru tj. KRS lub CEDiG. W związku z tym wykonawca zmusi mi złożyć KRS również podmiotu trzeciego.
Wykonawca załączył do oferty zobowiązania podmiotów trzecich w zakresie pełnienia funkcji kierowników budowy, będą to osoby fizyczne bez prowadzenia działalności gospodarczej to jak ja mam od niego zażądać dokumentów KRS czy CEDiG, co w takiej sytuacji zrobić ?
Zgodnie z §9 ust. 2 zobowiązana jestem żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9. Ja na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia żądałam od wykonawców odpisu z właściwego rejestru tj. KRS lub CEDiG. W związku z tym wykonawca zmusi mi złożyć KRS również podmiotu trzeciego. Wykonawca załączył do oferty zobowiązania podmiotów trzecich w zakresie pełnienia funkcji kierowników budowy, będą to osoby fizyczne bez prowadzenia działalności gospodarczej to jak ja mam od niego zażądać dokumentów KRS czy CEDiG, co w takiej sytuacji zrobić ?
0
2017-06-20 13:09 0

K.

Karolina .....

86

Nie ma tu podmiotu trzeciego. Z tymi osobami wykonawcę na pewno będzie łączyła umowa zlecenie, a to jest już bezpośrednie dysponowanie.
Nie ma tu podmiotu trzeciego. Z tymi osobami wykonawcę na pewno będzie łączyła umowa zlecenie, a to jest już bezpośrednie dysponowanie.
1
2017-06-21 06:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy