Forum


Powrót Realizacja zamówień współfinansowanych z funduszy UE

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówień w ramach POIiŚ. W harmonogramie realizacji projektu ma wyszczególnione następujące zadania:

[Robota bud] - Zadanie I - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, która obejmuje m.in budowę wagi samochodowej, przebudowę linii kablowej.
[Robota bud] - Zadanie II - Budowa kanalizacji sanitarnej (formuła ,,wybuduj"),
[Robota bud] - Zadanie III - Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej (formuła ,,zaprojektuj i wybuduj")
[Robota bud] - Zadanie IV - Modernizacja Przepompowni ścieków (formuła ,,wybuduj")
[Usługa] - Zadanie V - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Stacji Uzdatniania Wody
[Usługa] - Zadanie VI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej stacji transformatorowej
[Dostawa] - Zadanie VII - Dostawa samochodu specjalistycznego
[Dostawa] - Zadanie VIII - Dostawa oprogramowania komputerowego
[Robota bud] - Zadanie IX - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie wyłoniony w zadaniu V).

W związku z powyższym chciałbym się Państwa poradzić w sprawie szacowania wartości tychże zamówień, ponieważ coraz więcej pojawia się wątpliwości. Otóż, czy w ramach tego projektu powinniśmy dokonać szacowania wartości zamówień wg ich rodzaju tzn:

1. Roboty budowlane:
opcja a):
- oszacować razem wszystkie roboty budowlane tj. Zadanie I, II, III i IV (bez zadania IX, ponieważ nie mamy jeszcze dokumentacji projektowo-kosztorysowej), a następnie ogłaszać kilka odrębnych postępowań dla każdego z tych zadań, stosując procedurę właściwą dla łącznej wartości szacunkowej tych zadań.

opcja b):
- czy dokonać odrębnego szacunku mając na uwadze przedmiot tych robót tzn.:
łącznie oszacować Zadanie II, III i IV czyli budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację przepompowni, natomiast oddzielnie szacować Zadanie I - Modernizacja Oczyszczalni, a następnie ogłosić dwa odrębne postępowania.

2. Usługi:
- oszacować wszystkie usługi tj. Zadanie V i VI (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - i ogłosić 1 postępowanie z możliwością składania ofert częściowych.

3. Dostawy:
- oszacować odrębnie od siebie dostawy ze względu na przedmiot tych dostaw tzn: Zadanie VII - dostawa samochodu specjalistycznego; Zadanie VIII - dostawa oprogramowania komputerowego; i ogłosić 2 odrębne od siebie postępowania.

Bardzo proszę o pomoc. Czytałem opinię UZP w tym zakresie, ale nie za bardzo mi pomogła.
Dzień dobry. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówień w ramach POIiŚ. W harmonogramie realizacji projektu ma wyszczególnione następujące zadania: [Robota bud] - Zadanie I - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, która obejmuje m.in budowę wagi samochodowej, przebudowę linii kablowej. [Robota bud] - Zadanie II - Budowa kanalizacji sanitarnej (formuła ,,wybuduj"), [Robota bud] - Zadanie III - Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej (formuła ,,zaprojektuj i wybuduj") [Robota bud] - Zadanie IV - Modernizacja Przepompowni ścieków (formuła ,,wybuduj") [Usługa] - Zadanie V - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Stacji Uzdatniania Wody [Usługa] - Zadanie VI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej stacji transformatorowej [Dostawa] - Zadanie VII - Dostawa samochodu specjalistycznego [Dostawa] - Zadanie VIII - Dostawa oprogramowania komputerowego [Robota bud] - Zadanie IX - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie wyłoniony w zadaniu V). W związku z powyższym chciałbym się Państwa poradzić w sprawie szacowania wartości tychże zamówień, ponieważ coraz więcej pojawia się wątpliwości. Otóż, czy w ramach tego projektu powinniśmy dokonać szacowania wartości zamówień wg ich rodzaju tzn: 1. Roboty budowlane: opcja a): - oszacować razem wszystkie roboty budowlane tj. Zadanie I, II, III i IV (bez zadania IX, ponieważ nie mamy jeszcze dokumentacji projektowo-kosztorysowej), a następnie ogłaszać kilka odrębnych postępowań dla każdego z tych zadań, stosując procedurę właściwą dla łącznej wartości szacunkowej tych zadań. opcja b): - czy dokonać odrębnego szacunku mając na uwadze przedmiot tych robót tzn.: łącznie oszacować Zadanie II, III i IV czyli budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację przepompowni, natomiast oddzielnie szacować Zadanie I - Modernizacja Oczyszczalni, a następnie ogłosić dwa odrębne postępowania. 2. Usługi: - oszacować wszystkie usługi tj. Zadanie V i VI (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - i ogłosić 1 postępowanie z możliwością składania ofert częściowych. 3. Dostawy: - oszacować odrębnie od siebie dostawy ze względu na przedmiot tych dostaw tzn: Zadanie VII - dostawa samochodu specjalistycznego; Zadanie VIII - dostawa oprogramowania komputerowego; i ogłosić 2 odrębne od siebie postępowania. Bardzo proszę o pomoc. Czytałem opinię UZP w tym zakresie, ale nie za bardzo mi pomogła.
1
2017-06-21 06:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy