Forum


Powrót grupa kapitałowa

M.

Małgorzata .....

47

Przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych. Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli w tym terminie jeden z wykonawców (jego oferta nie jest najkorzystniejsza) nie prześle powyższego dokumentu to czy można wezwać go do uzupełnienia oświadczenia, a jeśli tak to czy w sytuacji dalszego braku reakcji można wykluczyć wykonawcę z postępowania?
Przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych. Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli w tym terminie jeden z wykonawców (jego oferta nie jest najkorzystniejsza) nie prześle powyższego dokumentu to czy można wezwać go do uzupełnienia oświadczenia, a jeśli tak to czy w sytuacji dalszego braku reakcji można wykluczyć wykonawcę z postępowania?
0
2017-06-21 07:58 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Nie można a wręcz trzeba wezwać w trybie art. 26 ust. 3 a potem wykluczyć (chyba że mamy do czynienia z procedurą odwróconą.)
Nie można a wręcz trzeba wezwać w trybie art. 26 ust. 3 a potem wykluczyć (chyba że mamy do czynienia z procedurą odwróconą.)
1
2017-06-21 08:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy