Forum


Powrót Opis oferowanego sprzętu

A.

Artur .....

0

Chciałbym zażądać dokładnego opisu oferowanego sprzętu. To znaczy takie często stosowane "lewa-prawa" że wykonawca musi odnieść się do każdego z wymogów postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. Jak wy aktualnie po nowelizacji traktujecie taki opis. Czy jako: 1) dokument (opis) w rozumieniu rozporządzenia o dokumentach jakie zamawiający może wymagać od wykonawców na potwierdzenie że oferowane dostawy spełniają wymagania, 2) czy też jako część oferty. Różnica jest oczywiście taka że w pierwszym przypadku mogę wymagać tego dokumentu tylko od wykonawcy którego ofertę uznam za najkorzystniejszą. W drugim wymagam od wszystkich już na etapie składania ofert. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Jak to robicie w praktyce, a może uważacie że w ogóle nie ma tutaj problemu i ewidentnie tylko jedna opcja jest właściwa.
Chciałbym zażądać dokładnego opisu oferowanego sprzętu. To znaczy takie często stosowane "lewa-prawa" że wykonawca musi odnieść się do każdego z wymogów postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. Jak wy aktualnie po nowelizacji traktujecie taki opis. Czy jako: 1) dokument (opis) w rozumieniu rozporządzenia o dokumentach jakie zamawiający może wymagać od wykonawców na potwierdzenie że oferowane dostawy spełniają wymagania, 2) czy też jako część oferty. Różnica jest oczywiście taka że w pierwszym przypadku mogę wymagać tego dokumentu tylko od wykonawcy którego ofertę uznam za najkorzystniejszą. W drugim wymagam od wszystkich już na etapie składania ofert. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Jak to robicie w praktyce, a może uważacie że w ogóle nie ma tutaj problemu i ewidentnie tylko jedna opcja jest właściwa.
1
2017-06-21 15:01 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Oczywiście jest to część oferty jeśli Wykonawca wypisuje parametry sprzętu, który oferuje. W tym zakresie nic się nie zmieniło.
Oczywiście jest to część oferty jeśli Wykonawca wypisuje parametry sprzętu, który oferuje. W tym zakresie nic się nie zmieniło.
1
2017-06-22 05:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy