Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki

M.

Małgorzata .....

19

Dostałam zarządzenie o powołaniu Komisji w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na to zadanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Moja szefowa kazała wysłać zaproszenie do negocjacji do kilku firm (co przeczy art. 66 ust. 1 PZP). Na nowy przetarg nie ma już czasu. Jaki alternatywny tryb mogłabym zaproponować?
Dostałam zarządzenie o powołaniu Komisji w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na to zadanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Moja szefowa kazała wysłać zaproszenie do negocjacji do kilku firm (co przeczy art. 66 ust. 1 PZP). Na nowy przetarg nie ma już czasu. Jaki alternatywny tryb mogłabym zaproponować?
1
2017-06-22 08:01 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Zasadność WR jak widać jest.
Zaproszenie kilku przypomina bardziej tryb negocjacji niż WR i może to warto zaproponować. Ponadto negocjacje nawet bez ogłoszenia są trybem zdecydowanie bardziej konkurencyjnym.
Zasadność WR jak widać jest. Zaproszenie kilku przypomina bardziej tryb negocjacji niż WR i może to warto zaproponować. Ponadto negocjacje nawet bez ogłoszenia są trybem zdecydowanie bardziej konkurencyjnym.
1
2017-06-22 08:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy