Forum


Powrót pytanie odnośnie zawarcia umowy

MS

Michał Sieg

0

Czy można dopuścić podwykonawcę na etapie realizacji umowy jeżeli wykonawca w ofercie oświadczył, że siłami własnymi wykona zamówienie i wykazał, że sam posiada wymagane przez zamawiającego doświadczenie?
Czy można dopuścić podwykonawcę na etapie realizacji umowy jeżeli wykonawca w ofercie oświadczył, że siłami własnymi wykona zamówienie i wykazał, że sam posiada wymagane przez zamawiającego doświadczenie?
0
2016-02-10 14:13 0

R.

Robert .....

0

Jak najbardziej, jeżeli było by to potraktowane jako zmiana do umowy to w takim wypadku była by to zmiana nieistotna. Jeżeli zamawiający w kontekście tej części umowy chce powierzyć wykonanie podwykonawcy i nie zastrzegł, że musi to być ta klucza część wykonana samodzielnie przez wykonawcę, to formalnie, co do zasady, zamiana nie była by istotna w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
Jak najbardziej, jeżeli było by to potraktowane jako zmiana do umowy to w takim wypadku była by to zmiana nieistotna. Jeżeli zamawiający w kontekście tej części umowy chce powierzyć wykonanie podwykonawcy i nie zastrzegł, że musi to być ta klucza część wykonana samodzielnie przez wykonawcę, to formalnie, co do zasady, zamiana nie była by istotna w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
0
2016-02-10 14:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy