Forum


Powrót Zmiana umowy - art. 144 ust. 1 pkt 2 lit a -b

W.

Wojciech .....

0

Witam,
Zwracam się z uprzejmą prośbą do użytkowników forum o opinie w sprawie uzasadnienia zmian w umowie na podstawie art. 144 ust. 1 lit a-b. W ramach weryfikacji ex ante proponowanych zmian zawartych umów zostaliśmy poproszeni o przedstawienie szczegółowego uzasadnienia zmian w umowie w zakresie przesłanek określonych w lit. a -b.
Bardzo proszę o wasze opinie, o to w jaki sposób uzasadnialiście powołanie się na te dwa warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
Pozdrawiam
Witam, Zwracam się z uprzejmą prośbą do użytkowników forum o opinie w sprawie uzasadnienia zmian w umowie na podstawie art. 144 ust. 1 lit a-b. W ramach weryfikacji ex ante proponowanych zmian zawartych umów zostaliśmy poproszeni o przedstawienie szczegółowego uzasadnienia zmian w umowie w zakresie przesłanek określonych w lit. a -b. Bardzo proszę o wasze opinie, o to w jaki sposób uzasadnialiście powołanie się na te dwa warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, Pozdrawiam
1
2017-06-22 09:01 0

M.

Marta .....

27

Nie rozumiem.... A kto Ci weryfikuje zmiany? Art. 144 ust. 1 pkt 2 daje ustawową możliwość do zmiany umowy - nie trzeba jej przewidywać (tak sądzę). Trudno zmianę uzasadnić skoro nie nastąpiła potrzeba jej wprowadzenia. Właśnie po to została wprowadzona do ustawy, żeby zapobiec ewentualnym szkodom, w związku z realizacją zamówienia, w sytuacjach, których zamawiający nie mógł przewidzieć. A jak nie mógł przewidzieć to jak ma je uzasadnić w związku z ogłoszeniem ex ante????
Nie rozumiem.... A kto Ci weryfikuje zmiany? Art. 144 ust. 1 pkt 2 daje ustawową możliwość do zmiany umowy - nie trzeba jej przewidywać (tak sądzę). Trudno zmianę uzasadnić skoro nie nastąpiła potrzeba jej wprowadzenia. Właśnie po to została wprowadzona do ustawy, żeby zapobiec ewentualnym szkodom, w związku z realizacją zamówienia, w sytuacjach, których zamawiający nie mógł przewidzieć. A jak nie mógł przewidzieć to jak ma je uzasadnić w związku z ogłoszeniem ex ante????
1
2017-06-22 12:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy