Forum


Powrót Taka sama cena oferty i inne kryteria

K.

Katarzyna .....

7

W postępowaniu zostały złożone oferty z taką samą ceną a ponadto obydwie oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów za drugie kryterium. W art. 91 ust. 5 jest napisane, że wzywamy do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli cena jest jedynym kryterium.
Czy w takim przypadku można wezwać do złożenia ofert dodatkowych, chociaż cena nie jest jedynym kryterium, ale mimo to nie można dokonać wyboru?
W postępowaniu zostały złożone oferty z taką samą ceną a ponadto obydwie oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów za drugie kryterium. W art. 91 ust. 5 jest napisane, że wzywamy do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli cena jest jedynym kryterium. Czy w takim przypadku można wezwać do złożenia ofert dodatkowych, chociaż cena nie jest jedynym kryterium, ale mimo to nie można dokonać wyboru?
1
2016-07-15 08:04 0

H.

Hanna .....

0

Postępowanie kwalifikuje się do unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Procedura udzielenia zamówienia jest w tych okolicznościach obarczona nieusuwalną wadą, a zawarcie umowy z którymkolwiek z dwóch wykonawców skutkowałoby stwierdzeniem nieważności umowy. Wada postępowania wyraża się otrzymaniem dwóch ofert, które w zastosowanych kryteriach otrzymały identyczną liczbę punktów, i co do których nie można podjąć kroków o jakich mowa w art. 91 ust. 4 lub 5 p.z.p. Wada jest nieusuwalna, ponieważ zamawiający nie ma jakichkolwiek uprawnień do doprowadzenia do sytuacji, w której jedna z ofert z inicjatyw zamawiającego będzie mogła być uznana za najkorzystniejszą.
Postępowanie kwalifikuje się do unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Procedura udzielenia zamówienia jest w tych okolicznościach obarczona nieusuwalną wadą, a zawarcie umowy z którymkolwiek z dwóch wykonawców skutkowałoby stwierdzeniem nieważności umowy. Wada postępowania wyraża się otrzymaniem dwóch ofert, które w zastosowanych kryteriach otrzymały identyczną liczbę punktów, i co do których nie można podjąć kroków o jakich mowa w art. 91 ust. 4 lub 5 p.z.p. Wada jest nieusuwalna, ponieważ zamawiający nie ma jakichkolwiek uprawnień do doprowadzenia do sytuacji, w której jedna z ofert z inicjatyw zamawiającego będzie mogła być uznana za najkorzystniejszą.
1
2016-07-15 08:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy