Forum


Powrót Wezwanie do złożenia dokumentów czy wezwanie do uzupełnienia/wyjaśnienia

E.

Emilia .....

6

Postępowanie poniżej progu unijnego. Zamawiający wzywa Wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust.1 Ustawy na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy, ale jeżeli Zamawiający w treści wezwania do złożenia dokumentów ma zamiar odnieść się do treści przedstawionych dokumentów wraz z ofertą np. informacji z banku, czy wykazu robót budowlanych, to wzywacie na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, czy jednak z uwagi na fakt, iż jest to oferta najwyżej oceniona to wzywacie na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy.
Postępowanie poniżej progu unijnego. Zamawiający wzywa Wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust.1 Ustawy na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy, ale jeżeli Zamawiający w treści wezwania do złożenia dokumentów ma zamiar odnieść się do treści przedstawionych dokumentów wraz z ofertą np. informacji z banku, czy wykazu robót budowlanych, to wzywacie na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, czy jednak z uwagi na fakt, iż jest to oferta najwyżej oceniona to wzywacie na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy.
1
2017-06-26 10:02 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Nie rozumiem... zamawiający chce wyjaśniać dokumenty na podstawie art. 26 ust. 3, których jeszcze nie otrzymał, bo dopiero wzywa wykonawcę do ich dostarczenia?
Nie rozumiem... zamawiający chce wyjaśniać dokumenty na podstawie art. 26 ust. 3, których jeszcze nie otrzymał, bo dopiero wzywa wykonawcę do ich dostarczenia?
1
2017-06-26 10:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy