Forum


Powrót Wykluczenie na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12) w praktyce

M.

Michał .....

3

Witam! Prowadzimy postępowanie w procedurze odwróconej powyżej progu unijnego. Wybraliśmy tzw. wykonawcę najwyżej ocenionego ale okazało sie że ma niekompletny JEDZ. Wezwaliśmy go o uzupełnienie tego dokumentu jednak on zrobił to nieprawidłowo. Chcemy go wykluczyć z udziału w postępowaniu ponieważ wstępnie nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Kolejnym krokiem będzie ponowna ocena ofert i ponowne wybranie (innego) wykonawcy najwyżej ocenionego. I tu moje pytanie, na jakim etapie należy poinformować o wykluczeniu wykonawcy pierwotnie wybranego jako najwyżej oceniony. Czy muszę to zrobić teraz czyli jeszcze przed wyborem oferty czy mogę razem z wyborem najkorzystniejszej oferty? Poinformowanie jeszcze przed wyborem powodowałoby że czekalibyśmy 10 dni na odwołanie, a potem kolejne 10 dni na złożenie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 przez następnego w kolejności.
Witam! Prowadzimy postępowanie w procedurze odwróconej powyżej progu unijnego. Wybraliśmy tzw. wykonawcę najwyżej ocenionego ale okazało sie że ma niekompletny JEDZ. Wezwaliśmy go o uzupełnienie tego dokumentu jednak on zrobił to nieprawidłowo. Chcemy go wykluczyć z udziału w postępowaniu ponieważ wstępnie nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Kolejnym krokiem będzie ponowna ocena ofert i ponowne wybranie (innego) wykonawcy najwyżej ocenionego. I tu moje pytanie, na jakim etapie należy poinformować o wykluczeniu wykonawcy pierwotnie wybranego jako najwyżej oceniony. Czy muszę to zrobić teraz czyli jeszcze przed wyborem oferty czy mogę razem z wyborem najkorzystniejszej oferty? Poinformowanie jeszcze przed wyborem powodowałoby że czekalibyśmy 10 dni na odwołanie, a potem kolejne 10 dni na złożenie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 przez następnego w kolejności.
1
2017-06-26 10:50 0

A.

Adam .....

7

Jeśli poinformujesz o wykluczeniu razem z wyborem to będziesz miał jeden i ten sam czas na wniesienie ewentualnych odwołań przez wszystkich wykonawców. W przeciwnym razie będzie tak jak piszesz. Trzeba tylko zwrócić uwagę, ze ustawa w art. 92 mówi o niezwłocznym informowaniu o wykluczeniach, ale z tego zawsze da się wybronić.
Jeśli poinformujesz o wykluczeniu razem z wyborem to będziesz miał jeden i ten sam czas na wniesienie ewentualnych odwołań przez wszystkich wykonawców. W przeciwnym razie będzie tak jak piszesz. Trzeba tylko zwrócić uwagę, ze ustawa w art. 92 mówi o niezwłocznym informowaniu o wykluczeniach, ale z tego zawsze da się wybronić.
1
2017-06-27 05:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy