Forum


Powrót Wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys ofertowy

A.

Alicja .....

4

W przetargu nieograniczonym , procedurze krajowej wymagał is my złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą przy wynagrodzeniu ryczałt owym. W SIWZ był zapis, że kosztorys jest dokumentem porzadkujacym. Wykonawcy złożyli oferty wraz z kosztorysami. Ceny w ofertach nieznacznie się różnią. Wykonawca, który zajął drugie miejsce w rankingu ofert zarzucił błędy w kosztorys ie ofertowy konkurenta i zasugerował, że powinniśmy odrzucić ofertę jako niezgodna z SIWZ. Czy ktoś z Państwa mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą w tej materii.
W przetargu nieograniczonym , procedurze krajowej wymagał is my złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą przy wynagrodzeniu ryczałt owym. W SIWZ był zapis, że kosztorys jest dokumentem porzadkujacym. Wykonawcy złożyli oferty wraz z kosztorysami. Ceny w ofertach nieznacznie się różnią. Wykonawca, który zajął drugie miejsce w rankingu ofert zarzucił błędy w kosztorys ie ofertowy konkurenta i zasugerował, że powinniśmy odrzucić ofertę jako niezgodna z SIWZ. Czy ktoś z Państwa mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą w tej materii.
1
2017-06-26 20:27 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Kosztorys ofertowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w którym zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter jedynie informacyjny i pomocniczy. Braki w kosztorysie nie są więc podstawą do odrzucenia oferty.
Kosztorys ofertowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w którym zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter jedynie informacyjny i pomocniczy. Braki w kosztorysie nie są więc podstawą do odrzucenia oferty.
1
2017-06-27 03:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy